Studieretningen hører til programmet

Psykologi (master - to år)

Hva kan jeg jobbe med?

  • Bildet kan inneholde: smil, anlegg, vindu, bygning, skjegg. Stipendiat som forsker på klimakommunikasjon

    Som stipendiat ved Universitetet i Oslo er Christian Palacios Haugestad med på et tverrfaglig forskningsprosjekt om nordiske reaksjoner på klimaendringene.

  • Bildet kan inneholde: klær, briller, smil, yttertøy, synsomsorg. Pedagogisk-psykologisk rådgiver

    Som PP-rådgiver jobber Sissel Melberg med veiledning av skoler, familier, og barn. Hun skriver sakkyndigvurderinger og bidrar med kompetanseheving i skoler.

  • Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, briller, eyewear. Juniorforsker

    Katrine Karlsen jobber som juniorforsker ved transportøkonomisk institutt.