Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

35

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til innhold i fordypningen

 • Basalemner: Til sammen 30 sp innen tre av fire av følgende områder av psykologien (hvert av disse områdene må være på minimum 5 studiepoeng):
  • utviklingspsykologi
  • sosialpsykologi
  • kognitiv psykologi
  • personlighetspsykologi
 • Metode: 20 studiepoeng i metode for studieretningen helse, utvikling og samfunn. Både kvantitativ og kvalitativ metode skal være dekket.
 • Spesialisering: Bacheloroppgave innen et av psykologiens fagområder, med tilhørende fordypningsemne. Vi anbefaler at du har et fordypningsemne fra bachelorprogrammet i det temaløpet som velges på masterprogrammet fordi det forventes forkunnskap innen temaområdene. Se emnene i hver av temaløpene for mer informasjon om forkunnskapskrav.

Rangeringsgrunnlag

Søkere med bachelorgrad i psykologi fra UiO blir rangert på bakgrunn av følgende emner:

Påbegynt bachelor 2018 eller senere:

Påbegynt grad før høsten 2018:

Søkere med bachelorgrad utenfor UiO

Eksterne søkere vil bli vurdert ut fra emner som tilsvarer UiO-emnene over.

Norske bachelorstudier som direkte kvalifiserer til masterprogrammet i psykologi ved UiO, forutsatt at faglig fordypning beskrevet ovenfor er dekket, er:

 • Bachelor i psykologi, UiT
 • Bachelor i generell psykologi, UiB
 • Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB
 • Bachelor i psykologi, NTNU
 • Bachelor i psykologi, HINN
 • Bachelor i anvendt psykologi, Bjørknes

Andre norske bachelorstudier kan også kvalifisere, disse vil bli vurdert av opptakskomiteen. 

Vi har ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger utenom opptaksperioden som går fra 15. april til juli. Din bakgrunn vil kun bli vurdert dersom du faktisk søker til Masterprogrammet i psykologi ved UiO.

Informasjon om frister

Gammelt mellomfag

Søkere med det gamle mellomfaget kunne søke denne studieretningen til og med høsten 2015. Det gamle mellomfaget er fra og med høsten 2016 foreldet som opptaksgrunnlag. 

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Hva er poenggrensen for å få tilbud om plass?

Minstekravet for å søke er karakteren C, men poenggrensen for å få tilbud er høyere. Den har ligget på B de siste årene.

Poenggrenser ved tidligere opptak til masterprogrammet.