Hva kan du jobbe med?

Bildet kan inneholde: klær, briller, smil, yttertøy, synsomsorg.
Publisert 24. jan. 2022 07:50

Som PP-rådgiver jobber Sissel Melberg med veiledning av skoler, familier, og barn. Hun skriver sakkyndigvurderinger og bidrar med kompetanseheving i skoler.  

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på Forbruksforskningsinstituttet SIFO/OsloMet og sier at mastergraden i psykologi definitivt var en sentral faktor for at hun fikk jobben.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).