English version of this page

Psykologi (master - to år)

Masterstudiet gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger.

Hva kan jeg jobbe med?

 

 

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Studiekonsulent - Nicklas Poulsen Viki

Studiestart høst 2018

14.-18. august

Programmet for studiestarten på masterprogrammet i psykologi finner du her

Forsker på hjernen