Studieretningen hører til programmet

Psykologi (master - to år)

Hva kan jeg jobbe med?

 

Kontakt oss

Psykologisk institutt

Studiestart høst 2018

14.-18. august

Programmet for studiestarten på masterprogrammet i psykologi finner du her