Lyst til å søke på en master i psykologi?

Seminaret er ment for bachelorstudenter som ønsker å søke seg inn på masterprogrammet i psykologi. Vi skal introduserer det faglige innholdet og beskrive opptaksgrunnlagene og prosessen for opptak.

Program:
12.15-12.30: Utdanningsleder Vibeke Moe innleder om masterstudiet i psykologi.
12.30-12.45: Studiekonsulent Ingalill Herstad forklarer opptakskravene til masterprogrammet.
12.45-13.00: Studenter fra hver masterretning forteller litt om studiet og vil kunne svare på spørsmål. 

Emneord: Opptak, master, Psykologi
Publisert 17. feb. 2021 11:54 - Sist endret 17. feb. 2021 11:54