English version of this page

Eilert Sundts hus, blokk A

Adresse: Moltke Moes vei 31

Oversiktskart over Blindern

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Reise til Eilert Sundts hus, blokk A

I bygningen

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det er 3 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede lokalisert på østsiden av bygning i tilknytning til den ene hovedinngangen.
  • Inngangsparti: Det er 2 hovedinnganger til bygningen. Via Eilert sundts hus B. Den ene inngangen har forbindelse til Universitetsområdet, mens den andre inngangen er knyttet opp til gaten og parkeringsplassene. Inngangene er tilgjengelige for rullestolbrukere.
  • Heis: Det er 4 heiser som er tilgjengelig for publikum Eilert Sundts hus B.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 2 tilrettelagte toaletter lokalisert i kjelleretasje. Atkomst er svært dårlig tilrettelagt med høye terskler og låste dører.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i auditorium 1, 4 og 7. PC-stuene i 2. etasje har tilrettelagt heve-senkepulter.
  • Hvilerom: Rom K22, ved dametoalettet.

Om bygningen

Plantegninger (romoversikt)

Byggeår:
1967

Adresse:
Moltke Moes vei 31

Gnr./Bnr.:
044/0085

Eid av UiO

Bruttoareal:
6.201 m²

Driftsområde:
Øvre Blindern

Bygningskode:
BL09

Energiattest:

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 7. nov. 2019 15:42