Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Veiledning for valg av støttegruppe

Tenk gjennom hva du interesserer deg for og hva du ønsker å bruke bachelorgraden din til når du velger støttegruppe. Ønsker du å studere videre, eller vil du ut i jobb? 

På vei mot masterstudier

Velg en støttegruppe som:

  • du kan utvide til en ny fordypning på 80 studiepoeng
  • gir deg tverrfaglig kompetanse og bredde i bachelorgraden

Ønsker du å kvalifisere til master også i det støttefaget du har valgt? Da kan du utvide støttegruppen til en ny fordypning på 80 studiepoeng ved bruk av frie emner. Vær oppmerksom på at de fleste fordypninger har noen obligatoriske emner, som du må ta for å kunne kvalifisere til master. Les derfor hva som står i presentasjonen av emnegruppen, og i opptakskrav til den aktuelle masteren.

Tverrfaglig kompetanse og bredde i bachelorgraden er viktig, både med tanke på videre jobbmuligheter og eventuelle masterstudier. Dersom du vet hva du ønsker å fordype deg i på master, er det lurt å velge en støttegruppe som kan bygge opp under det tema du ønsker å skrive masteroppgave om.

Jobb og videre karriere

Velg en støttegruppe som:

  • sammen med fordypningen kan gi deg den kompetansen du ønsker, og som arbeidsgivere ser etter
  • kan gjøre deg kvalifisert til å undervise i videregående skole

karrieresidene til fakultetet ser du hvilke bransjer som er særlig aktuelle. Her finner du også intervjuer med tidligere studenter om nytten de har hatt av studier i religionshistorie i kombinasjon med andre fag.

Du kan bygge ut mange støttegrupper til å omfatte 60 studiepoeng ved bruk av frie emner. 60 studiepoeng i et skolefag er som regel tilstrekkelig til å undervise i videregående skole, og tilfredsstiller fagkravene for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning. Les hva som står i presentasjonen av emnegruppen, eller snakk med studiekonsulenten for å få vite hvilke emner du bør velge. Husk at for å få fast ansettelse i skolen må du i tillegg ha Praktisk-pedagogisk utdanning.

Studiekonsulenten tilbyr veiledning i oppbygging av bachelorgraden.

Publisert 27. jan. 2014 14:13 - Sist endret 27. mai 2015 13:21