Programmet tar ikke opp nye studenter

Seniorrådgiver

Ina Smith-Meyer jobber som seniorrådgiver i Unio

Foto: Unio

1.Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Vanlig søknadsprosess med utlysning og intervjuer

2.Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det var nok en kombinasjon av erfaring, utdanning og min interesse for jobben. Jeg kom fra en jobb i Fagforbundet, som jeg begynte i da jeg var ferdig med mastergraden. Masteroppgaven min handlet om arbeidsregimene til polske bygningsarbeidere i bemanningsbyråer i Oslo-området. Dermed var både utdanning og min tidligere erfaring ganske spisset mot fagbevegelsen, og jeg tror dette gjorde meg til en aktuell kandidat for Unio.

3.Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber med tarifforhandlinger i KS-området, altså kommunesektoren. Dertil følger konfliktberedskap i samme område. Jeg har også ansvar for kommunal- og velferdspolitikk og oppvekstpolitikk (barn og unge) i Unio.

4.Hva jobber du med akkurat nå?

Nå for tiden planlegger vi årets tariffoppgjør og konfliktberedskapen knyttet til dette. Videre følger jeg med på kommunereformen og regjeringens planer for regionreform som vil kunne få betydning for våre medlemsgrupper. Jeg leser NOU-er, skriver saker og planlegger seminarer om hverandre, så det er en god blanding av stort og smått.

5.Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Den forslitte frasen om at høyere utdanning "lærer deg å lære" er det vel noe i, selv om det ikke var det jeg selv ønsket å høre da jeg var student. Men jeg synes faktisk at det å kunne lese, sammenfatte og skrive er viktige kunnskaper som jeg har med meg fra utdanningen. Ellers er det nok arbeidsgeografien som er mest tilstedeværende for meg siden jeg jobber i en hovedorganisasjon for arbeidstakere. Jeg skrev om bemanningsbransjen og kontraktarbeidere i masteroppgaven min i 2008, og tematikken derfra er fortsatt høyaktuell. Nå har ulike atypiske ansettelsesforhold spredt seg til andre deler av arbeidsmarkedet og blant annet fått betegnelsen "prekariatet". Dette er en utvikling som er svært aktuell for Unio og våre medlemsgrupper.

6.Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Skriv masteroppgave om noe aktuelt som interesserer deg. Slik kommer du deg inn på et fagfelt som du kan forsøke å forfølge videre.

Publisert 23. feb. 2017 09:39