Programmet tar ikke opp nye studenter

Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • studieveiledning
  • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • med mer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Besøksadresse: Moltke Moes vei 31, Harriet Holters hus 2. etg.

Åpningstid:

  • Man-fre kl. 12:00-15:00

Telefon: +47 22 85 52 57

 

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15