Hva kan du jobbe med?

Thea jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

Anders jobber i bydel Alna.

Håkon jobber i Geelmuyden.Kiese.

Moen jobber i DnB.