Hva kan du jobbe med?

Thea jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

Anders er økonomiforvalter i bydel Alna.

Anna Aanstad utarbeider blant annet rapporter om valutarisiko og analyse i jobben sin. Det er en spennende stilling med muligheter for utvikling.

Håkon Høgetveit er kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

Moen jobber som seniorkonsulent hos DnB.