Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er en treårig grunnutdanning med fordypning i samfunnsøkonomisk teori og metode. Programmet legger opp til en valgfrihet utover den obligatoriske fordypning i samfunnsøkonomi. Du kan velge å fordype deg mer i samfunnsøkonomi, eller skaffe deg mer allsidige kunnskaper ved å ta emner i andre fag.

Undervisningen hos oss ledes av internasjonalt anerkjente forskere som sørger for et nivå på høyde med de beste lærerstedene i verden.

I løpet av studiet vil du tilegne deg kunnskap, utvikle ferdigheter og bygge generell kompetanse. 

 

Kunnskap

 • om økonomiske begreper og teorier
 • om hvordan økonomien fungerer
 • om  markeder og verdiskaping
 • om utvikling og bruk av økonomiske modeller
 • om metoder for tallfesting og testing av økonomiske sammenhenger

Ferdigheter

 • bruke økonomisk teori og metode for å analysere samfunnsøkonomiske problemstilllinger
 • analyse av data, estimering og hypotesetesting ved hjelp av statistiske programmer
 • formidle kunnskap og resonnementer 

Generell kompetanse

 • kritisk tenkning
 • strategisk forståelse
 • nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier
 • selvstendig arbeid og samarbeid med andre

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2019 09:34