Studieopphold i utlandet

Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, styrke dine språkkunnskaper og gi deg en opplevelse for livet. UiO har avtaler med en rekke spennende universiteter verden over hvor du blant annet kan studere emner innen samfunnsøkonomi.    

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du reiser ut i 4. semester (vårsemesteret)

Hvor kan jeg dra?

Økonomisk institutt har avtaler med flere europeiske læresteder, som blant annet Nederland, Kina, Storbritannia og Frankrike. Våre avtaler er primært med andre økonomiske institutt. Du kan også søke på UiOs sentrale avtaler med læresteder i USA, Australia, Latin-Amerika, Afrika og Asia, i tillegg til SV-fakultetets avtaler. 

Som student på et studieprogram ved Økonomisk institutt vil du ha prioritet på våre avtaler. Hvis det er stor konkurranse om plassene, vil vi prioritere å sende studenter som reiser ut i anbefalt semester og videre vurderer vi kandidater ut fra karaktersnitt.  

Emnevalg og godkjenning

Følgende kriterier gjelder for emnevalg i utvekslingssemesteret:

  1. Emnene skal være på bachelornivå

  2. Skal du avlegge et valgfritt 1000-3000- emne i samfunnsøkonomi, er det en forutsetning for godkjenning at emnet i stor grad inneholder samfunnsøkonomi. Vær oppmerksom på at markedsføring, management, revisjon og regnskapsføring ikke regnes som samfunnsøkonomiske emner ved UiO.

  3. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt eller skal ta som en del av graden.Hvis emnene du velger er faglig overlappende med emner som tilbys ved instituttet, vil det bli satt sperrer mot de aktuelle emnene som det er stor overlapp med.

  4. Språkkurs kan godkjennes som frie emner på bachelornivå. Innføringskurs kan godkjennes, men vi godkjenner kun kurs på nivå B1- C2 fra Frankrike, Tyskland og Spania.Ta kontakt med SV-info for mer informasjon om språkkurs.

  5. Skal du avlegge emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, må du oppsøke veiledning slik at vi kan bistå.

  6. Alle som reiser på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning. Dette gir en forutsigbarhet for både deg og oss.

Vær oppmerksom på at noen universiteter har en annen semesterinndeling enn vi har i Norge, og at få læresteder har samme emnestruktur som ved UiO. Det betyr du ofte må ta flere enn tre emner i semesteret for å oppnå det som tilsvarer 30 studiepoeng. Dette er presisert på hver avtaleside. 

Planlegger du å reise ut i mer enn ett semester, må du ta kontakt med studiekonsulent på ditt program slik at vi kan hjelpe deg i valg av avtaler og emner.

Publisert 3. mai 2013 11:06 - Sist endret 5. okt. 2018 10:14