Hvorfor velge dette programmet?

Vil du lære hva som bestemmer arbeidsledigheten, boligprisene eller pengepolitikken? Vil du bidra i debatten om hvorfor noen land er rike og andre fattige? Samfunnsøkonomi kan forklare de viktigste kreftene som virker i økonomien, og hvordan politikken kan brukes til å påvirke hva som skjer.

Innhold i studiet

Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi ser vi på enkeltaktørene i økonomien, som individer og bedrifter, og hvordan samspillet mellom disse bestemmer hva som skjer i markedene.  Makroøkonomi er studiet av økonomien som helhet. Her ser vi på de store sammenhengene i økonomien, som samlet produksjon, arbeidsledighet, rentenivå og valutakurs. En samfunnsøkonom lærer derfor å analyse både globale, nasjonale og lokale økonomiske spørsmål. Du kan blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk og utviklingsøkonomi.

Hva er forskjellen på samfunnsøkonomi og andre økonomiutdanninger?

Samfunnsøkonomer og andre økonomer, som siviløkonomer, har mye til felles. Alle økonomer lærer noe samfunnsøkonomi, i tillegg til noe metodefag som matematikk og statistikk. Siviløkonomutdanningen gir imidlertid en bredere administrativ utdanning, med mer vekt på organisasjon og ledelse, bedriftsøkonomi og regnskap. I samfunnsøkonomistudiet studerer vi flere temaer innen faget, og vi går mer i dybden på hvordan økonomien fungerer. Du lærer metoder for å tallfeste økonomiske sammenhenger, som er viktig i analyser av bedrifter, markeder og økonomien som helhet. Matematisk formulerte modeller er et viktig redskap, så du bør være positiv til å bruke matematikk. 

Blant ledere i næringsliv og offentlig sektor finner en både samfunnsøkonomer og siviløkonomer. Inntektsmulighetene er stort sett de samme, så lenge en søker arbeid i samme sektor.

Jobb og videre studier

Samfunnsøkonomer er ettertraktede på arbeidsmarkedet. Studiet gir deg gode og varierte jobbmuligheter. Tidligere studenter jobber blant annet innen bank og finans, offentlig forvaltning, undervisning, forskning og konsulentselskaper.

Med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi er du kvalifisert til å søke opptak til masterprogrammer i samfunnsøkonomi (Economics) i Norge og andre land, selvfølgelig også inkludert det toårige masterprogrammet i Economics ved UiO. Les mer om jobb og videre studier.

Studier i utlandet

Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, styrke dine språkkunnskaper og gi deg en opplevelse for livet. UiO har avtaler med en rekke anerkjente universiteter verden over, der du kan studere emner innen samfunnsøkonomi eller andre fag. Som bachelorstudent i samfunnsøkonomi kan du også reise til en av instituttets partnere i Frankrike, Italia eller Portugal. Les mer om studier i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsøkonomi er kjent for å ha et aktivt og inkluderende studentmiljø. Studentene arrangerer blant annet studietur, hyttetur, vaffeldag, fester, bedriftsbesøk og andre faglige aktiviteter.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. feb. 2019 14:23