Oppbygging og gjennomføring

Denne siden viser oppbygging og gjennomføring for studenter som blir tatt opp på programmet fra og med høsten 2018

Oppbygging av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

6. semester Emne i 40-gruppe Fritt emne ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
5. semester Emne i 40-gruppe Emne i 40-gruppe Valgfritt ECON2000-3000-emne i samfunnsøkonomi
4. semester Utveksling / Valgfritt ECON1000-3000-emne i samfunnsøkonomi Utveksling / Emne i 40-gruppe UtvekslingECON3150 – Introductory Econometrics
3. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON2610 – Welfare and trade
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ECON2130 – Statistikk 1 ECON2220 – Mikroøkonomi 2
1. semester ECON1100 – Matematikk I ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Programmets oppbygning (180 studiepoeng)

Obligatoriske emner (110 sp)

Valgfrie emner i samfunnsøkonomi (20 studiepoeng)

40-gruppe (40 studiepoeng)

Fritt emne (10 studiepoeng)

I programmet inngår det ett fritt emne, som du kan velge helt fritt så lenge det ikke er faglig overlappende med de obligatoriske emnene som inngår i programmet eller med emner i 40-gruppen. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Du har selv ansvar for å legge opp ditt eget studieløp

Vi anbefaler studenter å følge studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger. Ønsker du å gjøre gjentak av eksamen i et emne, er du ikke garantert at eksamenstidspunkt ikke kolliderer med andre emner du skal ta. Det er restriksjoner på å ta emner på lavere nivå, etter å ha bestått emner på høyere nivå.

Undervisning og vurdering

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er sterkt anbefalt at du møter opp. Det anbefales også at studentene danner kollokviegrupper sammen for å arbeide med oppgaver.
I omtrent alle emner i fordypningsdelen blir det krevd egeninnsats i form av obligatorisk innlevering av oppgaver, som må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skoleeksamen. Skoleeksamen benytter gradert karakterskala (A-F).

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan reise på utveksling i 4. semester. ECON3150 – Introductory Econometrics kan flyttes til 6. semester.  Mer informasjon om utveksling finner du her.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Adgang til eksterne emner ved andre læresteder

Eksterne emner i et annet fagfelt

Du kan også avlegge emner i et fagfelt som er relevant for samfunnsøkonomi ved UiO eller ved et annet lærested. Inntil 10 studiepoeng fra følgende fagområder kan erstatte valgfritt 1000 - 3000 eller valgfritt 2000 - 3000 emne i graden din.

Relevante fagfelt

  • Matematikk
  • Statistikk
  • Informatikk
  • Økonomisk historie
  • Helseøkonomi
  • Bedriftsøkonomi (gjelder da kun fag som investeringsanalyse, budsjettering, regnskap og finansiering, og ikke markedsføring, ledelse, organisasjon og psykologi). 

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram dersom du har utdanning fra et annet studiested, fra før du begynte på dette studieprogrammet.

Se oppbygging av programmet for deg som:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsøkonomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 4. apr. 2018 10:46 - Sist endret 21. mai 2021 09:55