Jobb og videre studier

Med kunnskap og erfaring fra Sosialt entreprenørskap stiller du sterkere dersom du ønsker å starte din egen bedrift eller om du vil jobbe med sosial innovasjon i eksisterende organisasjoner. Studieprogrammet gir også ferdigheter som er viktig for arbeidslivet generelt.

Med utdanningen i sosialt entreprenørskap håper vi å inspirere deg og utvikle kunnskapen din om hvordan du kan være med å løse viktige samfunnsutfordringer og problemer med entreprenørskap som metode og levedyktighet som viktig premiss. Målet med studieprogrammet er å gi deg en type kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at du velger:

  • å bli sosial entreprenør
  • å bistå sosiale entreprenører i deres prosjekter som med-entreprenør, ansatt eller i virkemiddelapparatet
  • å jobbe med sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i eksisterende organisasjoner

Studieprogrammet gir også mange ferdigheter som er viktig for arbeidslivet generelt, som utenlandserfaring med språkkompetanse, flerkulturell forståelse, selvstendighet og kreativitet.

Mange studerer Sosialt entreprenørskap i perioden mellom en bachelor- og masterutdanning. Enkelte får studiet godkjent som en del av sitt masterprogram, og en del studenter tar også studiet som videreutdanning etter fullført masterutdanning.

Publisert 28. sep. 2012 10:08 - Sist endret 4. okt. 2019 13:52