Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet er lagt opp slik at det kan være mulig å gjennomføre ved siden av andre fulltidssstudier. Studieprogrammet går på deltid gjennom vårsemesteret og fulltid i sommersemesteret, og utgjør til sammen 30 studiepoeng.

Studieprogrammet består av tre obligatoriske emner:

Introduksjonskurs på deltid i vårsemesteret

Studenter tatt opp til studieprogrammet tar i løpet av våren to introduksjonsemner ved UiO. Forelesningene i vårsemesteret er konsentrert i heldagsseminarer hovedsakelig på fredager og lørdager.

ENT4000i er en introduksjon til entreprenørskap. ENT4505 gir en introduksjon til sosialt entreprenørskap spesielt. De to emnene gir en god forberedelse til utenlandsoppholdet.

Utenlandsopphold

Hoveddelen av studiet er det obligatoriske 10 uker lange utenlandsoppholdet i Cape Town som dekkes av emnet ENT4510. Utenlandsoppholdet består av praktisk arbeid med sosialt entreprenørskap i en bedrift eller organisasjon, og videre studier i sosialt entreprenørskap og lokale og regionale forhold. Praksisarbeidet er ulønnet. ENT4510 foregår fra juni til august, med siste eksamen i august.

Universitetet i Oslo er faglig ansvarlig for utenlandsoppholdet, men samarbeider med Graduate School of Business ved University of Cape Town (UCT) om innhold og administrasjon. Siden du får studiepoeng fra UiO for det faglige opplegget i utlandet, vil du ikke få studiepoeng ved UCT.

Som student i utlandet via UiO plikter du å sette deg inn i viktig informasjon. Se spesielt sidene Praktisk før avreise og Trygg i utlandet. Du er selv ansvarlig for å ha gyldig forsikringsbevis på reise.

Undervisning og eksamen

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeundervisning, oppgaveløsning individuelt og i grupper samt større prosjektarbeid. Eksamensform vil ofte bestå av innleveringer individuelt eller i gruppe, samt muntlig presentasjon. Mer informasjon finner du på de ulike emnesidene. Programmets undervisnings - og eksamensspråk er norsk for emnene som tas i Norge, det vil si ENT4000i og ENT4505. ENT4510 undervises på engelsk i Cape Town.

Publisert 28. sep. 2012 10:08 - Sist endret 7. sep. 2020 14:23