Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

 • Søknadsfristen er 15. oktober.

Studieplasser

20-30

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever:

 1. Generell studiekompetanse
 2. Du kan søke når du har oppnådd minimum 120 sp innenfor en bachelorgrad, uansett fagdisiplin. Har du kommet lenger i utdanningen din eller er ferdig utdannet kan du også søke.
 3. Gode akademiske resultater
 4. God fremstillingsevne i skriftlig og muntlig engelsk
 5. Motivasjon og personlig egnethet

Hvem kan søke

Du kan søke uavhengig av om du går siste år på bachelorgrad, er masterstudent (1. og 2. år) eller hvis du har fullført utdanning og er i jobb. Det ikke krav om at du er tilknyttet et norsk lærested eller fullførte graden din nylig.

Kostnader

Skolepenger til University of Cape Town for undervisningsopplegget i utlandet vil være ca. ZAR 36 500. Boligutgifter (ca. 5000 per måned), reise (til Cape Town og for å ta introduksjonskurs i Oslo) og levekostnader kommer i tillegg.

Lånekassen

Studenter som er støtteberettiget hos Lånekassen, kan få støtte til utenlandsoppholdet. Du kan få lån og stipend til skolepengene basert på Lånekassens satser. I tillegg kan du få basisstøtte for månedene i utlandet og reisestøtte. Det er kun utenlandsoppholdet som støttes. Lånekassen dekker ikke alt og du må ha egne sparepenger til boligkostnadene.

Søknadsprosess

Søknaden består av to deler og er gyldig når begge deler er levert innen fristen:

 1. Søk om opptak til studieprogrammet via Søknadsweb ved UiO. Ta vare på pinkoden, du kan endre søknaden helt frem til søknadsfristen utløper.
 2. Fyll inn et nytt skjema via Nettskjema og last opp CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift på slutten av Nettskjema.
 • CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift må settes sammen til ett dokument og gjøres om til pdf-format. Bruk for eksempel http://pdfmerge.com/
 • Du må navngi filen slik: "Fornavn Etternavn.pdf". F.eks. "Ola Nordmann.pdf".
 • CV skal skrives på norsk.
 • Motivasjonsbrevet skal være på engelsk.
 • CV og motivasjonsbrev skal være på maksimalt én side hver.
 • Legg ved en offisiell karakterutskrift som er stemplet og underskrevet av lærestedet. Utskrift fra Studentweb er ikke gyldig.
 • Karakterutskriften skal vise alle eksamener du har avlagt til nå (minimum 120 sp)

For søkere som ikke er registrert med generell studiekompetanse (GSK) ved UiO

Når du søker i Søknadsweb vil det under "Personinformasjon" stå oppgitt om du er registrert med generell studiekompetanse (GSK) ved UiO eller ikke.

Dersom du ikke er registrert med GSK, må du sende inn vitnemål fra videregående utdanning eller tilsvarende som kan dekke kravet. Er din videregående utdanning fra et lærested utenfor Norden, må du også dokumentere norskkunnskaper. Dokumentasjon sendes til Senter for entreprenørskap, Postboks 1169 Blindern, 0318 Oslo.

Behandling av søknader

På bakgrunn av innsendt søknad gjøres det en vurdering og aktuelle kandidater innkalles til intervju. Intervjuene avholdes i Oslo i perioden oktober til november og deler av intervjuet vil foregå på engelsk.

Opptaket kunngjøres i Søknadsweb ved UiO i midten eller slutten av november. Dersom færre enn 15 søkere takker ja til tilbud om plass vil det gjøres en vurdering av hvorvidt studiet vil kunne avholdes.

Rangering av søkere

Studiet er adgangsregulert. Kvalifiserte søkere rangeres ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.

I vurderingen tar vi hensyn til karaktersnitt og hvor langt søker er kommet i utdanningsløpet sitt. Søker bør ha minimum C i snitt og gode engelskkunnskaper. Erfaring utenom studier og relevansen av denne, faglig motivasjon og personlig egnethet vektlegges.