Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

 • Søknadsfristen er 15. oktober.

Studieplasser

20-30

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever:

 1. Generell studiekompetanse
 2. Du kan søke når du har oppnådd minimum 120 sp innenfor en bachelorgrad eller en 5-/6-årig grad, uansett fagdisiplin. Har du kommet lenger i utdanningen din eller er ferdig utdannet kan du også søke. Det ikke krav om at du er tilknyttet et norsk lærested eller fullførte graden din nylig.
 3. Gode akademiske resultater
 4. God fremstillingsevne i skriftlig og muntlig engelsk
 5. Motivasjon og personlig egnethet

Søknadsprosess

Søknaden består av to deler og er gyldig når begge deler er levert innen fristen:

 1. Søk om opptak til studieprogrammet via Søknadsweb ved UiO. Du kan endre søknaden helt frem til søknadsfristen utløper.
 2. Fyll inn et nytt skjema via Nettskjema og last opp CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift.
 • CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift må settes sammen til ett dokument og gjøres om til pdf-format.
 • CV skal skrives på norsk.
 • Motivasjonsbrevet skal være på engelsk.
 • CV og motivasjonsbrev skal være på maksimalt én side hver.
 • Karakterutskriften skal være fra Vitnemålsportalen eller tilsvarende. Hvis ikke må den være stemplet og underskrevet av lærestedet. Skjermdump eller bilder av ovennevnte er ikke gyldig. 
 • Karakterutskriften skal vise alle eksamener du har avlagt til nå (minimum 120 sp)
 • Du må navngi filen slik: "Fornavn Etternavn.pdf". F.eks. "Ola Nordmann.pdf".

NB! Søknad skal ikke inneholde forside, attester eller beskrivelse av karakterer. KUN motivasjonsbrev, CV og offisiell karakterutskrift.

Generell studiekompetanse (GSK) ved UiO

Når du søker i Søknadsweb vil det under "Personinformasjon" stå oppgitt om du er registrert med generell studiekompetanse (GSK) ved UiO eller ikke.

Dersom du ikke er registrert med GSK, må du sende inn vitnemål fra videregående utdanning eller tilsvarende som kan dekke kravet. Er din videregående utdanning fra et lærested utenfor Norden, må du også dokumentere norskkunnskaper. Dokumentasjon sendes til entrepreneurship@uio.no.

Rangering av søkere

Studiet er adgangsregulert. Kvalifiserte søkere rangeres ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.

I vurderingen tar vi hensyn til karaktersnitt og hvor langt søker er kommet i utdanningsløpet sitt. Søker bør ha minimum C i snitt og gode engelskkunnskaper. Erfaring utenom studier og relevansen av denne, faglig motivasjon og personlig egnethet vektlegges.

Behandling av søknader

På bakgrunn av innsendt søknad gjøres det en vurdering og aktuelle kandidater innkalles til intervju. Deler av intervjuet vil foregå på engelsk.

Opptaket kunngjøres i Søknadsweb ved UiO i midten eller slutten av november. Dersom få søkere takker ja til tilbud om plass eller lokale forhold på destinasjonen tilsier det vil det gjøres en vurdering av hvorvidt studiet vil kunne avholdes.

Kostnader

Skolepenger til University of Cape Town for undervisningsopplegget i utlandet vil være ca. ZAR 36 500 (tall fra 2020, dette justeres noe hvert år). Boligutgifter (ca. NOK 5000 per måned), reise (til Cape Town og for å ta introduksjonskurs i Oslo) og levekostnader kommer i tillegg.

Lånekassen

Studenter som er støtteberettiget hos Lånekassen, kan få støtte til utenlandsoppholdet. Du kan få lån og stipend som dekker skolepengene basert på Lånekassens satser. I tillegg kan du få basisstøtte (månedlig beløp for å dekke levekostnader) til utenlandsoppholdet og reisestøtte. Merk deg at Lånekassen utbetaler totalt maks 12 måneder basisstøtte i året. Det vil si at hvis du er fulltidsstudent på våren før og høsten etter utenlandsoppholdet, får du i praksis én ekstra utbetaling av basisstøtte til å dekke sommersemesteret.

Det er kun utenlandsoppholdet som støttes. Lånekassen dekker ikke alt og du bør i tillegg ha egne sparepenger.