Idealister kan også tjene penger

– Om jeg kan gjøre noe for at alle i samfunnet får brukt ressursene sine, samtidig som jeg tjener det jeg trenger til leilighet, sykkel og iPad, er ingenting mer meningsfylt enn det, sier Chris Klemmetvold.

Chris Klemmetvold på fjelltur i Cape Town. (Foto: privat)

Chris Klemmetvold tok Sosialt entreprenørskap våren 2011. Før det hadde han studert statsvitenskap i Trondheim, han hadde startet eget firma og engasjert seg i politikken, men han ville oppleve noe helt annerledes.

– Jeg hadde hørt om Gründerskolen, og søkte der, men fikk tips om at jeg burde søke på Sosialt entreprenørskap også. Da jeg kom inn begge steder, valgte jeg Sosialt entreprenørskap fordi kurset ville lære meg mye av det samme som Gründerskolen, samtidig som det hadde en mer sosial profil. Omtrent samtidig leste jeg et intervju med noen BI-studenter som snakket om hvordan de kunne ”redde verden” og tjene penger samtidig. Den ideen appellerte sterkt til meg, forteller Klemmetvold.

Han opplevde oppholdet i Cape Town som både inspirerende og lærerikt.

– Det var fantastisk! Det var en tid jeg aldri kommer til å glemme. Kjæresten min og jeg diskuterer nå muligheten for å bo der en periode, og ta opp igjen kontakten med gamle kjente, sier han.

 

Panterne
Allerede da han skulle skrive forretningsplan som del av forkurset til Sosialt entreprenørskap, fikk Klemmetvold ideen til bedriften Panterne. Da han kom hjem fra Cape Town, satset han alt på å få driften i gang, og fikk også støtte både fra NAV og Ferd Sosiale entreprenører.

– Tanken med Panterne var å gi rusavhengige jobben med å hente pant, glass og metall hos betalende abonnenter. Rusavhengige er absolutt i stand til å ha en jobb, men jeg oppdaget jo etter hvert at det ikke var nok til å gjøre dem rusfrie.  Våren 2012 endret vi derfor strategien, og gav jobb til to menn som akkurat hadde blitt rusfrie, for å hjelpe dem i overgangen til et vanlig arbeidsliv. Det er mange hundre hvert år som har klart å bli rusfrie, men som har problemer med å komme inn på det ordinære jobbmarkedet, sier Klemmetvold.

Han forteller videre at Panterne i dag ikke er i drift. Han hadde tatt på seg for mye ansvar, og ble utbrent.

– Den ene vi hadde ansatt gikk på en sprekk og måtte tas ut av arbeid en kort periode. Men den andre er i dag i full jobb, så det er jeg stolt av, sier Klemmetvold.

 

Innovasjonskonsulent
I dag jobber han i Innoco, et konsulentselskap som gir råd til private og offentlige aktører som ønsker å starte innovasjonsprosesser. I praksis handler det om å finne ut hva slags behov folk har, og så finne løsninger ut fra det, forteller Klemmetvold.

I Innoco har de ansatte svært varierte fagbakgrunn, men det var langt fra tilfeldig at Klemmetvold havnet akkurat der.

– For cirka to år siden møtte jeg Sjur (Sjur Dagestad i Innoco, red.anm.) som foreleste om Innovasjon ved NTNU, og spurte ham: Hva må jeg gjøre for å få jobb i Innoco?  Han rådet meg til å ta kontakt med daglig leder i Innoco. Det gjorde jeg, og  fikk en lang og hyggelig samtale med ham. Da jeg trengte ny jobb i fjor høst, tok jeg kontakt igjen, og ble jeg tilbudt denne stillingen, forteller Klemmetvold.

 

Penger og mening
Han har de to siste åra også har vært øvingslærer for nye studenter i Sosialt entreprenørskap ved UiO, og trives veldig godt med det. Han er fortsatt brennende engasjert for sosialt entreprenørskap, og mener at det knapt finnes en mer meningsfull måte å jobbe på.

– Vi har mange uutnyttede ressurser i samfunnet vårt. Det er et kjempeproblem som får store negative ringvirkninger. Sosialt entreprenørskap skaper muligheter for å utnytte de ressursene. Selv om jeg er en bortskjemt drittunge i Norge anno 2013, er jeg også idealist. Jeg mener at du ikke trenger å ofre ditt eget liv, eller være Moder Theresa for å bidra i verden. Om jeg kan gjøre noe for at alle i samfunnet får brukt ressursene sine, samtidig som jeg tjener det jeg trenger til leilighet, sykkel og iPad, er ingenting mer meningsfylt enn det, sier Klemmetvold engasjert.

Han mener det er en holdningsendring på gang på dette området.

– Som student startet jeg firmaet billigTrykk.no og tjente gode penger. Det var det mange som syntes var veldig kult. Men da jeg startet Panterne og ville tjene penger på å gi jobb til rusavhengige, ble det av enkelte oppfattet som kynisk. Jeg lærte meg å fortelle hva jeg drev med på en annen måte: Jeg sa at jeg drev et avfallsselskap, for på den måten kan jeg hjelpe rusavhengige. Men nå er det flere som aksepterer at man kan være idealist og likevel tjene penger, avslutter Klemmetvold.

 

Les mer om Chris Klemmetvold og Panterne her

Av Merete Røsvik Granlund
Publisert 16. apr. 2013 13:32 - Sist endret 24. juni 2015 15:07