Sosial og entreprenør

- Å drive med sosialt entreprenørskap i utviklingsland er frustrerende, men også veldig spennende og givende, sier Helene Lie. Hun vil skape utvikling i Tanzania og Sør-Afrika gjennom entreprenørskap i lokal matproduksjon.

Helene Lie (foto: SFE)

I 2009 reiste Lie til Cape Town med Universitetet i Oslo for å studere sosialt entreprenørskap i teori og praksis.

- Det var gøy å møte andre med de samme interessene som meg, og så var det bra at det var så praktisk rettet. Jeg lærte mye konkret, som å skrive forretningsplan, økonomistyring og markedsføring. Det er viktig å finne forretningsmodeller som passer til det samfunnet du jobber i, og som kan gi løsninger på de sosiale problemene de har akkurat der, forteller Lie.

For Helene Lie ledet studiet av sosialt entreprenørskap videre til en doktorgrad ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Der forsker hun på småskala entreprenørskap i matsektoren i Tanzania og Sør-Afrika. Målet er å få offentlig sektor til å bruke lokalprodusert mat til skolemat, og dermed bedre både småbøndenes inntekter og hverdagen for skolebarna.

Så Helene Lie er på ingen måte ferdig med sosialt entreprenørskap, det er snarere grunnlaget for det hun jobber med.

- Sosialt entreprenørskap er bra fordi det har som mål å være økonomisk og sosialt bærekraftig. Det er ikke basert på tanken om at vi skal hjelpe andre gjennom tradisjonell bistand, men på etablering av virksomheter som har gode ringvirkninger for hele samfunnet – spesielt ved at folk kan forsørge seg selv.

Fra radio til geiteyoghurt
Lie har et sterkt sosialt engasjement, og har bodd i både Cape Town, Ghana og Tanzania. Universitetskarrieren hennes begynte med utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo, og hun skrev Bacheloroppgaven sin om hvordan lokalradioen er et redskap for utvikling i Zambia.

- Folk har lyttegrupper og diskuterer det temaer som blitt tatt opp på radioen, og så sender de inn hva de har snakket om til radioresepsjonen, forteller Lie.

Etter å ha fullført Bachelorgraden, reiste hun til Ghana for å jobbe med lokalradio selv. Der møtte hun mange som jobbet med småskala entreprenørskap og mikrokreditt.

- Jeg var på utkikk etter en måte å kombinere praktisk ledelsesarbeid og business med utviklingsstudier, for under studiene i Oslo hadde jeg jobbet veldig mye som daglig leder for en kaffe- og vinbar, og trivdes veldig godt med det. Mens jeg var i Ghana fikk jeg høre om Sosialt entreprenørskap-studiet ved UiO, og det passet meg perfekt, sier hun.

Da hun etter Cape Town-oppholdet begynte på Mastergrad i innovasjon og entreprenørskap på Ås, skrev hun oppgave om småskala entreprenørskap i Tanzania, hadde feltarbeid der og fulgte opp med å jobbe et år der når hun var ferdig med masteroppgaven. Hun startet da et prosjekt hvor lokalt produsert yoghurt av geitemelk blir solgt veldig billig på skolen.  Før spiste barna vanligvis ikke i løpet av en skoledag. Målet er at myndighetene kan fokusere på lokal produsert mat og øke antallet skoler som får tilbud om skolemat.

Tenker langsiktig
Dette ble et prosjekt Lie engasjerte seg sterkt i og fortsatt driver.

- Den store fordelen med sosialt entreprenørskap som modell, er at man ideelt sett får det man trenger av inntekt fra driften. Dermed trenger man ikke å bruke tid på skaffe pengegaver, men kan heller bruke tiden til å planlegge langsiktig. Og selv om det ikke er alle problemer som kan løses på en økonomisk bærekraftig måte, kan man i alle fall finne nye metoder som er kostnadseffektive, sier Lie engasjert.

Å ta doktorgraden ble en mulighet til å fortsette å jobbe med entreprenørskap i Afrika.

- I utviklingsland er alt entreprenørskap viktig for samfunnsutviklingen, og det er mye å ta tak i. Infrastrukturen er dårlig, folk har lite utdannelse og lite kunnskap om hvordan man driver en bedrift. Det er veldig frustrerende, men også veldig spennende og givende å jobbe med!

Av Merete Røsvik Granlund
Publisert 21. mars 2013 12:38 - Sist endret 24. juni 2015 15:08