Arbeidspraksis i tech-start-up

Som en del av sommerprogrammet i sosialt entreprenørskap, er NHH-studentene Briyandan Baheerathan (22) og Theo Mandius Thorleifsson (24) med på å innovere fiskeindustrien i Cape Town.

Fra venstre: Theo Mandius Thorleifsson, Serge Raemaekers, Briyandan Baheerathan og Matthew Richardso. Foto: Anne Lene Østli

- Abalobi er en slags spin-off av et forskingsprosjekt som startet på University of Cape Town, sier Co-founder Dr Serge Raemaekers.

- Vi oppdaget at det ikke var noe data på fiske i Cape Town. I dag bruker fiskerne manuelle loggføringsbøker for å registrere fangsten og hele økonomien er kontantbasert.

Foto: Abalobi

En del av målsetningen til Abalobi er å bedre vilkårene til fiskerne. Én av tingene de gjør er å utvikle en måte for fiskerne å registrere fangsten sin digitalt, kan COO Matthew Richardson fortelle.

- Slik får de et bevis på at de har et profesjon, som er viktig i Sør-Afrika for å få tilgang til tjenester som for eksempel et lån i banken. Denne registreringen gir i tillegg data som gjør det enklere å gjøre forskning på økologiske effekter og gir lovgiverne grunnlaget for å lage en policy som tar vare på miljøet, sier Richardson.

I tillegg utvikler de appen Marketplace, som gir fiskerne tilgang til å selge fisken sin til priser som er justert etter behovet.

- Slik kan de få oppmot tre ganger så mye for produktet sitt, sier Richardson.

Mot en bærekraftig finansiell modell

Kontoret til Abalobi, der studentene jobber. Foto: Anne Lene Østli

For at driften skal kunne generere inntekt, trengs det kompetanse på økonomi og finans. Her kommer studentene i sosialt entreprenørskap inn.

- Per nå dekkes om lag 95 prosent av Abalobis utgifter av tilskudd, sier Baheerathan. Han er til vanlig siviløkonomistudent ved NHH.

- Det er ingen som jobber fullt med økonomien her. Vi ser på hele kostnadsstrukturen og lager en strategi basert på det vi finner ut, slik at de kan gå mot en økonomisk bærekraftig finansiell modell og ikke trenger å være avhengig av tilskudd på sikt.

- Vi har tilgang på alt av dokumenter, som gjør det enkelt å jobbe og sette seg godt inn i problematikken, legger Thorleifsson til. Han er også fra NHH, der han akkurat har fullført en bachelor i økonomi og administrasjon.

Ressurskrevende drift

Foto: Abalobi

Men studentene ser utfordringene med å gjøre driften mer effektiv, for å genere inntekt. Restaurantene har strenge krav og fiskerne må trenes opp i metoder for å sikre kvaliteten på produktet. Og det trengs dyrt utstyr for å gjennomføre det.

- De jobber mye med logistikk, og frakter fersk fisk fra sted til sted. Og det er små marginer, siden det er et strengt krav om kvalitet. Dessuten stoler ikke fiskerne på autoriteter, så det er utfordrende å få de med. Abalobi må kunne vise til konkrete data, vektlegger Baheerathan.

- Dessuten skal fiskerne gå fra å bruke manuelle loggbøker til ipad. Dette er ukjent og krever mye, legger Thorleifsson til.

- Men avstanden til fiskerne er kort, og de kommer innom kontoret, sier han og viser til fiskeboksene som står stablet bak dem.

- Vi blir kjent med hele verdikjeden, noe som er spennende.

Å jobbe i en tech-start-up i Cape Town

I skrivende stund har de jobbet nesten tre uker på prosjektet og har sju uker igjen til de skal levere sin sluttrapport.

- Den første dagen var alt veldig forvirrende, for det er en kompleks modell og problematikk de jobber med. Men vi er her hver dag og får god hjelp av kollegaene våre. Dessuten er det to andre praktikanter her, som kommer med andre perspektiver, sier Thorleifsson.

Kontoret til Abalobi. Foto: Anne Lene Østli

Hver uke presenterer de status på prosjektet, til teamet de jobber med.

- Hver delrapport vi presenterer, blir til sammen sluttrapporten som de kan bruke til å videreutvikle bedriften. Vi leverer noe håndfast til dem, og da blir det også mer håndfast for oss. Det er motiverende å vite at vi leverer noe av verdi, sier Thorleifsson.

- Vi har også fått god hjelp av mentoren vår fra universitetet, som har hjulpet oss med å utvikle planen for ukene vi er her, sier Baheerathan.

- Dessuten jobber vi veldig bra sammen. Mandius er mer kreativ enn meg.

- Og Briyandan er mer analytisk, legger Thorleifsson til.

- Så leker vi djevelens advokat med hverandre.

Tilfører verdi

Studentene blir ansett som konsulenter, ikke interns. Dette finner de motiverende. 

- Ringvirkningen potensielt enorme for det Abalobi kan få til. De er i det perfekte skjæringspunktet, med deres utvikling av teknologi og deres sosiale mål, sier Thorleifsson.

De er enige om at de har fått et svært relevant prosjekt, med deres bakgrunn fra NHH.

- Vi får virkelig brukt vår akademiske bakgrunn for å gå løs på oppgaven.Vi har tro på at man må spille kapitalistiske regler for å lykkes i å utgjøre forskjell. Sosiale bedrifter kan ikke holdes kunstig i live gjennom tilskudd, men heller kunne genere egen inntekt, sier Thorleifsson.

- Vi er i grunn superfornøyde med det vi får jobbe med mens vi er her!

Publisert 30. juli 2019 14:31 - Sist endret 28. aug. 2019 12:29