Gründer

Saad startet bedrift som hjelper flyktningefamilier.

Hvordan fikk du jobb etter studiene?

Jeg jobbet deltid i Bydel Gamle Oslo under studiene. I begynnelsen hadde jeg mest rutineoppgaver, men etter hvert fikk jeg større ansvar og mer utfordrende oppgaver. Etter studiene fikk jeg fast jobb på samme sted.

Hvorfor valgte du å starte eget firma?

Mens jeg jobbet i Oslo kommune så jeg flere utfordringer der jeg følte jeg hadde gode løsninger. Men disse var ikke lett å få gjennomført i den jobben fordi kommunen har rammer de må jobbe innenfor. Sammen med en kollega startet jeg Atlas kompetanse som jobber med å bedre kommunikasjonen mellom familier som nylig har kommet til Norge og skole og barnevern. En del foreldre mangler informasjon eller metoder for å kunne følge opp barna sine i skolen. Vi jobber for å skape en bedre dialog og hjelpe foreldrene med å forstå det norske samfunnet.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Undervisning av kurs i samarbeid mellom hjem og skole for flyktninger med kort botid i Norge og skolene. Jeg jobber også med familieveiledning i møte med barneverntjenesten for flyktningfamilier som nylig har kommet til Norge.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Jeg har stor nytte av sosialantropologi i jobben min.

Først og fremst har faget hjulpet meg til å kommunisere bedre med ulike mennesker og til å forstå deres synspunkt. Det er viktig å tenke på menneskers kultur, språk og bakgrunn for å kunne forstå deres opplevelser og holdninger.

Jeg synes antropologien er mest nyttig når den kombineres med annen fagutdannelse, språk eller arbeidserfaring. Det gjelder nok alle utdannelser.

Hva er dine beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Ikke bruk all tiden din på lesesalen, få deg en deltidsjobb.

Aller helst noe som er relevant for studiene dine, men uansett er arbeidserfaring godt å ha. En jobb gir deg verdifull erfaring og en nettverk som kan være nyttig når du skal skaffe deg en jobb etter studiene.

Uansett fag er personlige egenskaper og holdninger avgjørende for å lykkes i jobbjakten. 

Lyst til å starte egen bedrift? Sjekk ut dine muligheter

 

Publisert 18. des. 2018 14:11 - Sist endret 15. mars 2021 14:00