Hva kan du jobbe med?

Håvard jobber for konsulentfirmaet SIGNAL.

Saad Hashi er gründer og styreleder i Atlas kompetanse.

Saad startet bedrift som hjelper flyktningefamilier.

Assad Nasir er lærer på Mailand videregående skole.

Mari jobber med enslige mindreårige på Hvalstad transittmottak.

Eva Cecilie Holthe jobber for Leger uten grenser.

Maia Garnaas jobber i Changemaker.