Hva kan du jobbe med?

Assad Nasir jobber som lærer på Mailand videregående skole.

Saad Hashi er gründer og styreleder i Atlas kompetanse.

Saads firma hjelper flyktningfamilier, skole og barnevern med å samarbeide.

Mari jobber med enslige mindreårige på Hvalstad transittmottak.

Eva Cecilie Holthe jobber for Leger uten grenser.

Maia Garnaas jobber i Changemaker.