Mottaksleder

Mari jobber med enslige mindreårige på Hvalstad transittmottak.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg begynte som ekstravakt som miljøarbeider ved siden av studiene, og da jeg var ferdig med bachelor i Sosialantropologi skulle jeg bare jobbe litt for så ta en master på sikt. Men så ble jeg værende og fikk stadig mer ansvar på Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige. Det var etter en tragisk hendelse på mottaket som gjorde at jeg fikk og tok mye ansvar. Det var under en skyteepisode jeg ble såkalt ansvarsvakt og fortsatte å være det i tiden etter denne krisen. Senere fikk jeg flere oppdrag og var med å starte opp mottak rundt i landet. Videre ble jeg satt inn som vikarierende nestleder og mottaksleder både på Hvalstad og Arendal mottak.

Etter noen år borte (mammaperm og to år i Flyktninghjelpen) ble jeg tilbudt jobb som mottaksleder på Hvalstad. 

Hva var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg fikk jobben på grunn av en blanding av mye mottakserfaring, fagkunnskap, ledererfaring og personlige egenskaper som passer til den type jobb.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Nå jobber jeg med å planlegge for det nye året;  fagmøter, ulike seminarer vi skal ha på mottaket, HMS arbeid, og forbereder ulike planverk og rapporter som har frist rett rundt hjørnet.

Hva er en typisk arbeidsdag?

Med 140 ungdommer og 80 ansatte er det vanskelig å si hva som er en typisk dag. Vi planlegger med og for det uforutsigbare.

Hvordan bruker du sosialantropologi i jobben din?

Med sosialantropologi i bunn har jeg en større forståelse for at vi gjør ting på ulike måter og med ulike begrunnelser, noe som er viktig på en arbeidsplass som Hvalstad. Vi har ungdommer fra hele verden, men også ansatte fra hele verden, vi dekker ca. 35 språk, og da kan det innimellom bli noen livlige personalmøter med ulike meninger og syn på ting.  Jeg tok et studieår i Chile mens jeg studerte, og har selv opplevd hvordan det er å ikke forstå og bli misforstått pga av språk og andre kulturelle verdier.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt tips er å få en ekstrajobb ved siden av studiene.

Drømmejobben står sjeldent klar når man er ferdig studert, så vær fleksibel på arbeidsoppgavene en stund. Og så vil jeg tippe at alle arbeidsgivere setter pris på en som tar ansvar, kommer med forslag til forbedring og er interessert i arbeidsplassen.

Publisert 20. jan. 2016 14:05 - Sist endret 19. mars 2020 11:02