Forsker

Kristin jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Kristin Engh Førde er forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Der jobber hun med prosjektet «Pårørende, politi og bekymring. Håndtering og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme».

Forskere i prosjektet jobber med spørsmål som: Hva skjer når politiet fatter bekymring for at en ungdom trekkes mot voldelig ekstremisme? Hvordan formidles bekymringen til pårørende? Hvordan opplever de situasjonen og hjelpen de får med å håndtere den?

Kristin fikk jobben etter først å ha søkt en annen stilling på samme sted, som hun ikke fikk.

- Men da det dukket opp en prosjektstilling kort tid etter, ble jeg kontaktet om den.

Hva tror du er de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

- Gode faglige kvalifikasjoner var nok det viktigste. Men jeg tror også det spilte inn at jeg har bred erfaring fra mange slags prosjekter, som overbeviste prosjektleder som skulle ansette om at jeg også har andre egenskaper som kommer godt med i et krevende forskningsprosjekt.

Hennes arbeidsoppgaver som forsker er varierte.  Blant annet samler hun inn data (opplysninger), henter inn godkjenninger fra alle som skal bli intervjuet, gjennomfører intervjuer og går gjennom og analyserer all informasjonen hun har fått inn.

Det fantastiske med antropologi er jo akkurat det – alt vi driver med handler om det å være menneske sammen med andre mennesker og det vi beskriver kan alltid brukes til å kaste lys over noe annet menneskelig, enten det er veldig likt eller helt forskjellig.

Kristin forteller at hun bruker utdanningen sin og faget antropologi veldig mye i jobben.

- Den er helt avgjørende hver eneste dag. På Universitetet i Oslo lærte jeg metode, grunnleggende teori og å tilegne meg kunnskap samtidig som jeg har et kritisk perspektiv på alt jeg leser og hører.

Hva er ditt beste tips til sosialantropologer som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Vær bevisst på hvordan de problemstillingene du har spesialisert deg på også handler om noe større. Det fantastiske med antropologi er jo akkurat det – alt vi driver med handler om det å være menneske sammen med andre mennesker og det vi beskriver kan alltid brukes til å kaste lys over noe annet menneskelig, enten det er veldig likt eller helt forskjellig. Trening i komparasjon, til å se sammenhenger og til å relativisere det mange andre tar fullstendig for gitt er en ekstrem verdifull kompetanse, som vi antropologer har.

 

Publisert 22. sep. 2020 13:23