Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Studiestart høsten 2019

Velkomstmøte 13. august 2019.

Program

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer