Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

 • becken_lars-erik Seniorrådgiver

  Lars-Erik Becken er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • kaja-sogaard-hind-500-x-500-dpi Nettverksrådgiver

  Kaja Sørgaard Hind er nettverksrådgiver i EGN Norge.

 • samina-ishaq Flyktningkonsulent

  Samina Carina Ishaq er flyktningkonsulent ved Oppegård kommune (NAV)

 • lise_kristiansen Markedsanalytiker i Ipsos

  Lise Kristiansen jobber med dataanalyser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging og mye mer i Ipsos Loyalty.