Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet
 

Periodisk programevaluering

Periodisk programevaluering 2015 - egenevaluering

Periodisk programevaluering 2015 - ekstern evaluering

Periodisk emneevaluering 

SOS4016 - V2020

SOS4013 - H2019

SOSGEO4801 - H2019

SOS4001 - H2019

SOS4010 - H2019

SOS4016 - V2019

SOS4510 - V2018

SOS4020 - V2018

SOS4800 - V2013

SOS4010 - H2012

Programgjennomgang

Programgjennomgang 2017/2018

Programgjennomgang 2016/2017

Programgjennomgang 2015/2016

Tilsynssensorrapporter

Tilsynssensorrapport 2018

Tilsynssensorrapport 2012/2013

Tilsynssensorrapport 2011/2012

Annen evaluering

Studiekvalitetsrapport ISS - 2008

Årlig programevaluering 

Årlig programevaluering studieåret 2018/2019

Årlig programevaluering studieåret 2017/2018

Publisert 27. sep. 2019 13:08 - Sist endret 22. okt. 2020 14:39