Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet
 

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering 

Programgjennomgang

Programgjennomgang 2017/2018

Programgjennomgang 2016/2017

Programgjennomgang 2015/2016

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

Studiekvalitetsrapport ISS - 2008

Årlig programevaluering 

Årlig programevaluering studieåret 2018/2019

Årlig programevaluering studieåret 2017/2018

Publisert 27. sep. 2019 13:08 - Sist endret 20. sep. 2021 12:35