Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet


Evaluering av emner

Emneevaluering (fra høst 2021)

Vår 2022

Periodisk emneevaluering (utgått evalueringsform)

Felles emneevaluering ved ISS

Evaluering av programmet

Periodisk programevaluering

Programgjennomgang

Programgjennomgang 2017/2018

Programgjennomgang 2016/2017

Programgjennomgang 2015/2016


Annen evaluering

Tilsynssensorrapporter

Studiekvalitetsrapporter

Studiekvalitetsrapport ISS - 2008

Årlig programevaluering 

Årlig programevaluering studieåret 2018/2019

Årlig programevaluering studieåret 2017/2018

Publisert 27. sep. 2019 13:08 - Sist endret 3. juni 2022 15:12