Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Studiestart for master i sosiologi

Her finner du programmet for studiestart høsten 2021.

Hva kan jeg jobbe med?

 
  • Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, ansiktshår, ansiktsuttrykk. Seniorrådgiver

    De 'sosiologiske brillene' har vært viktig for Gisle etter studiene. I Legeforeningen er de spesielt viktige i arbeidet med helsepolitisk analysearbeid.

  • Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, hår, blond, blå. Senior Research Executive

    Carina tok direkte kontakt med avdelingslederen for "Public Affairs" i Ipsos, og fikk tilbud om jobb et par måneder senere.

  • Bildet kan inneholde: mann, hake, ansiktshår, hvitkrage-arbeider, sittende. Prosjektkoordinator

    Erlend jobber som prosjektkoordinator i seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk).