Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

48

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Det kreves en faglig fordypning i sosiologi på minst 80 studiepoengs omfang, hvorav følgende emner må inngå:

  • Minst 20 studiepoeng på 2000-nivå eller høyere (fordypningsemner)
  • Kvalitativ metode
  • Kvantitativ metode
  • Bacheloroppgave

Metodeemner må utgjøre minst 15 studiepoeng av den faglige fordypningen

Grunnfag og mellomfagstillegget i sosiologi (90 studiepoeng/30 vekttall) for de som startet på sosiologifordypningen ved UiO før høsten 2013.

Studieprogrammer ved UiO som er kvalifisert til opptak

Søknad på bakgrunn av annen norsk utdanning

Tilsvarende fordypning i sosiologi på minimum 80-studiepoeng fra andre norske universiteter og høgskoler godkjennes også som opptaksgrunnlag til masterprogrammet i sosiologi.

Søknad på bakgrunn av utenlandsk utdanning

Tilsvarende utdanning fra utenlandske universiteter vurderes individuelt. 

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved emnebeskrivelser og pensumlister for sosiologiemner og metodeemner som inngår i graden deres.

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Karaktersnittet blir regnet ut fra karakterene på emnene som inngår i 80/90-gruppen i sosiologi. For dere som søker på bakgrunn av tverrfaglige bachelorprogrammer, regnes karaktersnittet fra emnene som inngår i det faglige opptakskravet.

Når det er flere kvalifiserte søkere enn plasser vil de med best karaktersnitt få tilbud om plass først.