Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Det kreves en faglig fordypning i sosiologi på minst 80 studiepoengs omfang, hvorav følgende emner må inngå:

  • Minst 20 studiepoeng på 2000-nivå eller høyere (fordypningsemner)
  • Kvalitativ metode
  • Kvantitativ metode
  • Bacheloroppgave

Metodeemner må utgjøre minst 15 studiepoeng av den faglige fordypningen

Grunnfag og mellomfagstillegget i sosiologi (90 studiepoeng/30 vekttall) for de som startet på sosiologifordypningen ved UiO før høsten 2013.

Studieprogrammer ved UiO som er kvalifisert til opptak

Søknad på bakgrunn av annen norsk utdanning

Tilsvarende fordypning i sosiologi på minimum 80-studiepoeng fra andre norske universiteter og høgskoler godkjennes også som opptaksgrunnlag til masterprogrammet i sosiologi.

Søknad på bakgrunn av utenlandsk utdanning

Tilsvarende utdanning fra utenlandske universiteter vurderes individuelt.