Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning:

  • 90-gruppe i sosiologi for de som starter på sosiologifordypningen ved UiO fra og med høsten 2013
  • 80-gruppe i sosiologi (ev. grunnfag og mellomfagstillegget i sosiologi 90 studiepoeng/ 30 vekttall) for de som startet på sosiologifordypningen ved UiO før høsten 2013

Ønsker du å oppfylle kravene til den faglige bachelorfordypningen i sosiologi, men har ikke opptak på et bachelorprogram i sosiologi? Se hvilke emner du må ta her!

Søknad på bakgrunn av tverrfaglig bachelorprogram

Studenter på disse tverrfaglige bachelorprogrammene ved UiO kvalifiserer til master i sosiologi. Se hvilke emner som må inngå i en tverrfaglig bachelorgrad.

Søkere med tverrfaglige bachelorgrader fra andre utdanningsinstitusjoner enn UiO, må ha minimum 80-gruppe i sosiologi for å kvalifisere til opptak til masterprogrammet.

Søknad på bakgrunn av annen norsk utdanning

Tilsvarende fordypning i sosiologi på minimum 80-studiepoeng fra andre norske universiteter og høgskoler godkjennes også som opptaksgrunnlag til masterprogrammet i sosiologi.

Søknad på bakgrunn av utenlandsk utdanning

Tilsvarende utdanning fra utenlandske universiteter vurderes individuelt.