Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

48

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

  • 90-gruppe i sosiologi for de som starter på sosiologifordypningen ved UiO fra og med høsten 2013
  • 80-gruppe i sosiologi (ev. grunnfag og mellomfagstillegget i sosiologi 90 studiepoeng/ 30 vekttall) for de som startet på sosiologifordypningen ved UiO før høsten 2013

Ønsker du å oppfylle kravene til den faglige bachelorfordypningen i sosiologi, men har ikke opptak på et bachelorprogram i sosiologi? Se hvilke emner du må ta her!

Søknad på bakgrunn av tverrfaglig bachelorprogram

Studenter på noen tverrfaglige bachelorprogrammer ved UiO kan søke om opptak til master i sosiologi med mindre enn 90 studiepoeng i sosiologi:

Emner som inngår i opptaksgrunnlaget

Nærmere informasjon om hvilke emner som skal inngå, i en tverrfaglig bachelorgrad for å kvalifisere til opptak til masterprogrammet i sosiolgi, finner du her:

Opptaksgrunnlag fra tverrfaglige programmer

NB! Søkere med tverrfaglige bachelorgrader fra andre utdanningsinstitusjoner enn UiO, må ha minimum 80-gruppe i sosiologi for å kvalifisere til opptak til masterprogrammet.

Søknad på bakgrunn av annnen norsk utdanning

Tilsvarende fordypning i sosiologi på minimum 80-studiepoeng fra andre norske universiteter og høgskoler godkjennes også som opptaksgrunnlag til masterprogrammet i sosiologi.

Søknad på bakgrunn av utenlandsk utdanning

Tilsvarende utdanning fra utenlandske universiteter vurderes individuelt. Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved emnebeskrivelser og pensumlister for sosiologiemner og metodeemner som inngår i graden deres.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved emnebeskrivelser og pensumlister for sosiologiemner og metodeemner som inngår i graden deres.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen. Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Karaktersnittet blir regnet ut fra karakterene på emnene som inngår i 80/90-gruppen i sosiologi. For dere som søker på bakgrunn av tverrfaglige bachelorprogrammer, regnes karaktersnittet fra emnene som inngår i det faglige opptakskravet.

Når det er flere kvalifiserte søkere enn plasser vil de med best karaktersnitt få tilbud om plass først.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Du kan ikke søke om innpassing før du har fått opptak til masterprogrammet i sosiologi.