Hva kan du jobbe med?

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, hår, blond, blå.

Carina tok direkte kontakt med avdelingslederen for "Public Affairs" i Ipsos, og fikk tilbud om jobb et par måneder senere.

Bildet kan inneholde: mann, hake, ansiktshår, hvitkrage-arbeider, sittende.

Erlend jobber som prosjektkoordinator i seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk).

Hilde jobber med rusbehandling.

Thov Midtsund Nordbø er ungdomskoordinator i Konfliktrådet.

Kristin jobber i Oslo kommune. 

Helga Moss jobber i Mattilsynet.

Lars-Erik jobber i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kaja Sørgaard Hind er nettverksrådgiver i EGN Norge.

Samina jobber i Oppegård kommune.

Lise Kristiansen jobber med dataanalyser innen innovasjon, posisjonering, behovskartlegging og mye mer i Ipsos Loyalty. 

Marit Unstad er privatpraktiserende sosiolog og partner i Lederskap AS.

Ola Ødegård er seniorrådgiver ved Universitetets senter for Informasjonsteknologi(USIT)

Ellen Paulsen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eirin er prosjektmedarbeider i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Gjyri Helén Werp er ansvarlig redaktør for KK.no.

Lars Toft er produktutvikler i karriererådgivningsvirksomheten A2B Norge.

Stein Viggo Moe er rådgiver i Oslo Røde Kors.

Lars Sætren er forsideredigerer for NRK.no.

Mette Gregusson er koordinator for foreldrepermisjonsteamet ved UiO.

Eirin Pedersen forsker på kjønn og familie ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Hege Elisabeth Løvbak er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo

Ina Herrestad er virksomhetsleder på Aksept - senter for alle berørt av hiv.

Yngve Carlsson er spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon KS.

Christine Viland er kommunikasjonsdirektør i Nordic Choice Hotels.

Magnhild Stavheim Welde er tilbakeføringskoordinator i kriminalomsorgen.

Gisle Bruknapp er rådgiver i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Sunniva Ørstavik er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Oda Torgan er rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Joakim Dyrnes er prosjektleder ved Psykologisk institutt.

Erlend Nyhammer er strategisk leder for konsulentbyrået Comte Bureau.

Erik Oftedal er direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kari Nyheim Solbrække jobber ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Christian Koyama Poppe er analytiker i UNICEF.

Per Hvattum er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Arne Rolland har jobbet som endringsleder i Utlendingsdirektoratet.

Elisabeth Sem Christensen er prosjektkoordinator ved Plankontoret for Groruddalen.

Per Magnus Mæhle er spesialrådgiver/prosjektleder for Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Espen R. Haram er avdelingsdirektør ved Statped.

Tone Rose Todalshaug er fagansvarlig i HR Norge.

Vilde Blix Huseby er journalist i Vårt Land.

Magnus Heie Gregersen er fagreferent i sosiologi ved Universitetsbiblioteket.

Robert Feiring har over flere tiår deltatt aktivt i utviklingsarbeid i ulike virksomheter både som intern- og eksternkonsulent.

Alexander Zlatanos Ibsen er politisk rådgiver for Høyres familie- og kulturfraksjon på Stortinget.

Synne Sætrang er vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning.

Erlend M. Aas er yrkesveileder i attføringsbedriften Follo Futura.

Åse er karriereveileder og kommunikasjonsansvarlig ved Karrieresenteret.

Tine Andrea Prøitz er koordinator for Mannstelefonen, Norges eneste krise- og rådgivningstelefon for menn.

Kenneth Dahlgren er avdelingsleder for analyse og strategi i Rodeo arkitekter.

Truls Tømmeraas er doktorgradsstipendiat ved Atferdssenteret.

Lisa Pliassova er førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet.

Sosiolog Øystein Lorvik Nilsen jobber med evalueringer og analyseoppdrag i Rambøll Management Consulting.

Vegard Neverlien er analytiker innen samfunnsansvar i Varner-gruppen.

Marius Johansen er trainee i Telenor.