Hva kan du jobbe med?

Bildet kan inneholde: topp, hår, ansikt, ansiktshår, ansiktsuttrykk.

De 'sosiologiske brillene' har vært viktig for Gisle etter studiene. I Legeforeningen er de spesielt viktige i arbeidet med helsepolitisk analysearbeid. 

Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Tine Andrea Prøitz er koordinator for Mannstelefonen, Norges eneste krise- og rådgivningstelefon for menn.