Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet (årsenhet)

Synes du temaer som kognitive og sanserelaterte lærevansker, psykososiale lærevansker, språk- og fagrelaterte vansker og migrasjonsrelaterte lærevansker er interessant, er denne årsenheten noe for deg.