Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Søknadsweb åpner 4.februar for dette studiet.

 
 

Studiekode

185 2826

Studieplasser

40

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du i tillegg oppfylle en av følgende:

  • en bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk
  • en bachelorgrad og minimum 30 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk i tillegg

Eksempler på en bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng pedagogikk inkluderer følgende utdanninger: allmennlærer (3 og 4- årig), Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), faglærer, førskolelærer, barnehagelærer, barnevernspedagog, vernepleier eller  audiograf.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

  • Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon for utdanning fullført ved Universitetet i Oslo.
  • Du må bestille vitnemål så snart som mulig hvis du tidligere har fullført en grad ved UiO, men ikke har fått vitnemålet ditt ennå. Det gjelder også deg som fullfører en fritt sammensatt bachelorgrad.
  • Du mottar vitnemål automatisk hvis du går på et bachelorprogram og følger anbefalt oppbygging.
  • Emner avlagt ved andre norske læresteder (ikke BI) behøver du ikke å laste opp dersom du godkjenner i Søknadsweb at vi henter de direkte. Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i Søknadsweb under "eksterne resultater".

Fullfører du grad det året du søker opptak må du innen søknadsfristen 15.april laste opp:

  • offisiell karakterutskrift over avlagte emner
  • en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig.

Innen ettersendingsfristen 1.juli må du laste opp:

  • endelig karakterutskrift og vitnemål. Dersom du ikke har fått vitnemål ennå må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på oppnådd grad

Sjekk selv i StudentWeb om du er registrert med en bachelorgrad.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkerne rangeres etter vektet snitt for 30 studiepoeng spesialpedagogikk/pedagogikk + 30 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakterer i.

Svar på søknad om opptak

Svar på opptak blir publisert i Søknadsweb i midten av juli. Du bes svare på hvorvidt du ønsker plassen eller ikke via Søknadsweb. Frist for å takke ja til en evt plass er 25. juli. Dersom du ikke svarer innen denne fristen mister du plassen.

Du kan ikke søke om tidlig svar på dette programmet.

Godkjenning av tidligere utdanning

Spørsmål om innpassing vil først bli besvart etter at du eventuelt har fått opptak på studiet.