Hvorfor velge dette programmet?

Med en master i spesialpedagogikk får du en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. I programmet kan du velge mellom fem fordypninger: audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemming.

Faglig spesialisering

Dette masterprogrammet skiller seg fra andre masterprogram innen spesialpedagogikk ved at du fordyper deg i ett av fem fagområder:

Ledende fagmiljø og tett oppfølging

Fagmiljøet i spesialpedagogikk ved UiO er landets ledende innen feltet. Du får undervisning av anerkjente forelesere som er kjent for sine publikasjoner. Gjennom hele studiet får du undervisning i mindre grupper og tett oppfølging av veileder.

Yrkesnær undervisning og praksis

Undervisningen er yrkesrettet og vi bruker problembasert læring med løsing av reelle case fra arbeidslivet. Du får også 10 uker praksis på ulike arbeidsplasser. Tidligere studenter trekker frem læringsutbyttet fra praksisen som en stor fordel når de skal ut i jobb.

Sosialt studiemiljø

Programmet er kjent for sitt gode studiemiljø. Du følger det samme kullet gjennom hele studieløpet og blir dermed godt kjent med dine medstudenter. Fakultetet har også egen studentpub, Kjeller'n, som arrangerer fredagspub, cafe, quiz og andre arrangementer.

 

 

Publisert 14. jan. 2014 13:49 - Sist endret 9. okt. 2020 10:05