Oppbygging og gjennomføring

Programmet har hatt flere endringer i struktur.

For studenter tatt opp i 2019 og senere

Masterprogrammet i spesialpedagogikk, består av 120 studiepoeng og er et fulltidsstudium. Programmet er sammensatt slik:

Master i spesialpedagogikk

4. semester Masteroppgaveemnet i fordypningen
3. semester SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk Masteroppgaveemnet i fordypningen
2. semester Valgt fordypning SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering
1. semester Valgt fordypning

 

SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For studenter tatt opp fra og med høsten 2017 til 2018

For studenter tatt opp høsten 2016 og tidligere

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i spesialpedagogikk

 

 

 

Publisert 14. jan. 2014 13:38 - Sist endret 18. sep. 2019 08:53