Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. 

Programmet er satt sammen av følgende emner:

Oppbygging av programmet 2019 og senere

4. semester Masteroppgaveemnet i fordypningen
3. semester SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk Masteroppgaveemnet i fordypningen
2. semester Valgt fordypning SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid
1. semester Valgt fordypning

 

SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging av programmet 2017 og 2018

Oppbygging av programmet 2016 og tidligere

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i spesialpedagogikk

 

 

 

Publisert 14. jan. 2014 13:38 - Sist endret 2. feb. 2021 10:57