Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. 

Programmet er satt sammen av følgende emner:

Oppbygging av programmet 2019 og senere

4. semester Masteroppgaveemnet i fordypningen
3. semester SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk Masteroppgaveemnet i fordypningen
2. semester Valgt fordypning SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering
1. semester Valgt fordypning

 

SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging av programmet 2017 og 2018

Oppbygging av programmet 2016 og tidligere

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i spesialpedagogikk

 

 

 

Publisert 14. jan. 2014 13:38 - Sist endret 29. apr. 2020 20:08