Spesialpedagogikk (master - to år)

Med en master i spesialpedagogikk får du en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. I programmet kan du velge mellom fem fordypninger: audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemming.

Hva kan du jobbe med?

 
NRK har laget en liten presentasjon av fordypningen Audiopedagogikk i serien Mitt yrke: