Jobb og videre studier

En spesialpedagog jobber med å tilrettelegge læring for personer som har særskilte læringsbehov. 

Jobb- og karrieremuligheter

Med en bachelor i spesialpedagogikk har du opparbeidet deg generell kunnskap om hvordan tilrettelegge for gode lærings- og oppvekstbetingelser for barn, unge og voksne med spesielle behov. Spesialpedagoger jobber både i offentlig og privat sektor.

Du kan blant annet jobbe med:

  • Barn og unge: Spesialpedagoger kan jobbe i ulike stillinger i skole og barnehage med for eksempel oppfølging av spesialpedagogiske tiltak for enkeltelever/barn. 
  • Helse- og omsorgssektoren: Som spesialpedagog kan du jobbe med rehabilitering og tilrettelegging innen psykisk helsevern, eldreomsorg og kriminal- og rusomsorg. 
  • Voksenopplæring/arbeidsinkludering: Spesialpedagoger kan også jobbe med å tilrettelegge for voksne som er i utdanning eller har behov for arbeidstrening.  
  • Administrasjon og forvaltning: Kunnskap om utdanningssystemet gjør at du har mye å bidra med i stillinger i kommunale  utdanningssektor, universiteter og høgskoler og andre enheter knyttet til  utdanningssystemet. Med en bachelorgrad er du også kvalifisert til mange stillinger som saksbehandler innen hele den offentlige forvaltningen.  
  • Utvikling/digitalisering: Gjennom utdanningen får du forståelse for pedagogisk bruk av teknologi. Du kan jobbe med utvikling og implementering av digitale løsninger i opplæringssituasjoner. 
  • Interesseorganisasjoner og kultursektoren: Noen spesialpedagoger velger å jobbe i en interesseorganisasjon eller med å utvikle kulturtilbud særlig rettet mot utdanningssektoren.  

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

Ønsker du å spesialisere deg og kvalifisere til stillinger som krever høyere kompetanse innen spesialpedagogikk,  anbefaler vi at du går videre til masterstudier.

Videre studier

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer til blant annet masterprogrammene: 

Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering innenfor fagområder som logpedi, synsskader, hørselsskader, utviklingshemming og psykososiale vansker. Med mastergrad kan du for eksempel få jobb i PP-tjenesten og ved pedagogiske fagsentre tilknyttet kommunen. 

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med mye nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

Publisert 6. mars 2019 14:22 - Sist endret 26. nov. 2020 14:04