Jobb og videre studier

Jobb- og karrieremuligheter

Spesialpedagogisk kompetanse er sterkt etterspurt innenfor områder hvor læring og utvikling er vesentlig. Du får nyttig kunnskap som kan brukes for eksempel i arbeid med personer som har adferdsutforsdringer og ungdom som faller fra i den videregående skole.

Med en bachelor i spesialpedagogikk får man et godt grunnlag til å jobbe med:

  • kartlegging- og tilretteleggingstiltak
  • veiledningsvirksomhet som fremmer bredere inkludering
  • utvikling og drift av behandlingsprogrammer

Noen velger å jobbe innen kriminal- og rusomsorg, politikk, integrering og kultur. Helse- og sosialsektoren samt barnehage og skole er også aktuelle arbeidsplasser selv om studiet ikke gir formell undervisningskompetanse. Studenter som ønsker undervisningskompetanse må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag for så å ta PPU.

Spesialpedagoger med minimum bachelor kan ta 60 studiepoeng Barnehagepedagogikk på forskjellige høgskoler (ofte deltidsstuder over to år med navnene Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk).  En kan dermed arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Videre studier

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer til masterprogrammene

samt andre masterprogram ved UV. Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering og enda flere yrkesmuligheter. Med mastergrad kan du for eksempel få jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og på kompetansesentre.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2018 09:54