Hvorfor velge dette programmet?

Ikke alle har like muligheter for å tilegne seg ny kunnskap. Har du lyst til å være med på å skape et inkluderende samfunn? Lær spesialpedagogikk av noen av landets beste spesialpedagoger!

Kort om studieprogrammet

Spesialpedagogikk er faget for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Du lærer om individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte læringsbehov, og å se mennesket som et enkeltindivid og som en del av en større sammenheng. Du vil få viktig kunnskap om funksjonshemninger som psykososiale vansker, lærevansker, synsvansker, hørselsvansker, utviklingshemning og autisme.

Studiehverdagen er variert med praktisk og yrkesnær undervisning. I løpet av studiet får du flere praksisperioder i skole og barnehage, hvor du får verdifulle erfaringer og mulighet til å ta med teoriene fra lærebøkene ut i arbeidshverdagen.

Studiemiljø

Gjennom de tre årene på bachelorprogrammet følger man samme studiekull som gir et trygt læringsmiljø. Allerede ved semesterstart vil du bli tildelt en faddergruppe som gjør mye sosialt den første uken av studiet. Videre utover første semester inviterer vi til faglunsjer hvor du knyttes nærmere kullet ditt, faglærere og andre ansatte her på Instituttet. Vi anbefaler også at du engasjerer deg under studietiden. Faglige- og sosiale foreninger er gode arenaer for å få nye venner og interesser. Du finner informasjon om foreninger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet her og hele UiO her. 

Studier i utlandet

Du har muligheten til å reise på utveksling i 4.semester av bachelorgraden. Å studere spesialpadogogikk i et annet land gir deg et bredere faglig perspektiv, bedre språkkunnskaper og et internasjonalt nettverk.  Les mer om utvekslingmulighetene.

Jobb og videre studier

Spesialpedagogisk kompetanse er sterkt etterspurt innenfor områder hvor læring og utvikling er vesentlig. En spesialpedagog jobber med å tilrettelegge læring for personer som har særskilte læringsbehov og kan jobbe i både privat og offentlig sektor. 

Spesialpedagoger kan blant annet jobbe i barnehage/skole, helse-og omsorgssektoren, med arbeidsinskludering og i administrasjon/forvaltning. 

Les mer om karrieremuligheter som spesialpedagog her.

Les om hvorfor Terje valgte å bli spesialpedagog og hva han jobber med! 

Undervise i skolen

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

 

Masterstudium i spesialpedagogikk

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer til masterprogrammene

Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering og enda flere yrkesmuligheter. Med mastergrad kan du for eksempel få jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og på kompetansesentre.

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. mai 2019 12:27