Oppbygging og gjennomføring

På dette programmet er studieløpet fastlagt. Det betyr at du ikke har mulighet til å velge andre emner enn det som inngår i programmet.

Studieløp:

6. semester

SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (15 sp.)

SPED3002 – Bacheloroppgave (15 sp.)
5. semester SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (Inkludert 4 ukers praksis) (30 sp.)
4. semester SPED2200 – Den spesialpedagogiske tiltakskjeden (Inkludert 2 ukers praksis)/   ELLER UTVEKSLING
3. semester SPED2100 – Utvikling i et livsløpsperspektiv
2. semester SPED1300 – Læring i et livsløpsperspektiv SPED1200 – Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. EXPHIL03 – Examen philosophicum SPED1100 – Introduksjon til spesialpedagogikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for studenter tatt opp i 2016 eller tidligere

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i spesialpedagogikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Praksis

I fjerde og femte semester har du praksis. Gjennom praksisen får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Les mer om praksis her

Krav til engelskkunnskaper

Faglitteraturen innenfor spesialpedagogikk er ofte på engelsk, og noe av undervisningen kan også foregå på engelsk. Studieprogrammet forutsetter dermed at du har gode muntlige og skriftlige kunnskaper og ferdigheter i engelsk. Minstekravet er engelskkunnskaper som inngår i kriteriene for å oppnå generell studiekompetanse (GSK)

Ansiktsdekkende hodeplagg

Det ble fra 1. august 2018 innført forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9. Praksis er en del av ditt studieløp og samme forbud gjelder i praksisperiodene.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. nov. 2021 10:07