Oppbygging og gjennomføring

På dette programmet er studieløpet fastlagt. Det betyr at du ikke har mulighet til å velge andre emner enn det som inngår i programmet.

Studieløp for studenter tatt opp høsten 2017 eller seinere

6. semester

SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (20 sp.)

SPED3002 – Bacheloroppgave (10 sp.)
5. semester SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (25 sp.) SPED3002 – Bacheloroppgave (5 sp.)
4. semester SPED2200 – Den spesialpedagogiske tiltakskjeden/   ELLER UTVEKSLING
3. semester SPED2100 – Utvikling i et livsløpsperspektiv
2. semester SPED1300 – Læring i et livsløpsperspektiv SPED1200 – Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. EXPHIL03 – Examen philosophicum SPED1100 – Introduksjon til spesialpedagogikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for studenter tatt opp i 2016 eller tidligere

6. semester SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv
5. semester SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv
4. semester SPED1010 – Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk SPED2020 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2
3. semester SPED1001 – Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker SPED1002 – Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik SPED2010 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1
2. semester UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. EXPHIL03 – Examen philosophicum UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i spesialpedagogikk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Krav til engelskkunnskaper

Faglitteraturen innenfor spesialpedagogikk er ofte på engelsk, og noe av undervisningen kan også foregå på engelsk. Derfor forutsetter dette studieprogrammet gode muntlige og skriftlige kunnskaper og ferdigheter i engelsk. Minstekravet er engelskkunnskaper som inngår i kriteriene for å oppnå Generell studiekompetanse (GSK).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. nov. 2018 12:43