Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Du kan lære noe annet eller få bygget på mer av det du lærer hjemme. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg språkkunnskaper.

Hvor kan du dra? 

Vi anbefaler følgende avtaler:

Andre muligheter

Du kan velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet. I tillegg har UiO avtaler ved en rekke studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord- Amerika, Australia og Afrika.

Når kan du dra?

 • 4. semester

Hva kan du ta?

Du kan ta faglige relevante emner tilsvarende 30 studiepoeng i utlandet som erstatter det obligatoriske emnet SPED2200 i bachelorgraden din. Du kan ta emner innenfor følgende temaer:

 • psykososial utvikling
 • språklig og kommunikativ utvikling
 • barns og unges utviklingsbehov
 • problematferd i individ-, gruppe- og systemperspektiv
 • psykososiale vansker
 • lese/skrive vansker
 • matematikkvansker 
 • inkludering/Inclusive education
 • spesialpedagogiske tiltak i individ og systemperspektiv
 • andre kurs innen pedagogisk psykologi og/eller spesialpedagogikk

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold. 

La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. juni 2019 15:17