Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Du kan lære noe annet eller få bygget på mer av det du lærer hjemme. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg språkkunnskaper.

Tredelt bilde, til venstre sidegate fra Stockholm med rødt hus sentrert, midtbilde av havnen ved københavn med vannspeil, til høyre gate fra California med solnedgang.

Foto: Unsplash.com

Hvor kan du dra? 

Vi anbefaler følgende avtaler:

Andre muligheter

Du kan velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet. I tillegg har UiO avtaler ved en rekke studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord- Amerika, Australia og Afrika.

Når kan du dra?

 • 4. semester

Hva kan du ta?

Du kan ta faglige relevante emner tilsvarende 30 studiepoeng i utlandet som erstatter det obligatoriske emnet SPED2200 i bachelorgraden din. Du kan ta emner innenfor følgende temaer:

 • psykososial utvikling
 • språklig og kommunikativ utvikling
 • barns og unges utviklingsbehov
 • problematferd i individ-, gruppe- og systemperspektiv
 • psykososiale vansker
 • lese/skrive vansker
 • matematikkvansker 
 • inkludering/Inclusive education
 • spesialpedagogiske tiltak i individ og systemperspektiv
 • andre kurs innen pedagogisk psykologi og/eller spesialpedagogikk

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold.  La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.

Andre utvekslingsmuligheter 

Sommerkurs ved utenlandske partnerinstitusjoner


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. okt. 2021 15:05