Stort behov for spesialpedagoger

Henrik Løvmyr fullførte Bachelor i spesialpedagogikk våren 2019. I dag jobber han som spesialpedagog på pedagogisk fagsenter i bydel Søndre Nordstrand. 

Foto: Ida Tørstad

En jobb som gir mye tilbake

Henrik jobber spesialpedagogisk i ulike barnehager med barn med særskilte behov. Det innebærer å lage, gjennomføre og evaluere pedagogiske planer for barn med vedtak.

- I jobben er det viktig å ha et godt samarbeid med både foreldrene til barnet, personalet i barnehagen, annet støttepersonell og eventuelle øvrige eksterne samarbeidsinstanser i hjelpeapparatet i bydelen. 

Henrik opplever at jobben er veldig givende - ved å hjelpe barna hjelper han også hele familien.

I et større perspektiv er man i denne jobben en del av bydelens støtteapparat og man hjelper sårbare barn til å få det bedre og lettere i hverdagen. 

- Jeg som bor i lokalområdet der jeg jobber, møter ofte foreldrene til barna jeg jobber med på butikken. Der blir jeg ofte møtt med respektfulle nikk, smil og korte samtaler med foreldrene, noe jeg setter stor pris på og som er stas, sier Henrik.

Henrik forteller at han får jobbe veldig selvstendig. Han lager egne timeplaner, kaller inn til møter og styrer generelt det meste selv. Som støttepedagog er han ansatt av- og hører til en instans ved navn “pedagogisk fagsenter”.

- Der har jeg egne veiledere som hjelper meg når det trengs. Det er en trygghet å ha i ryggen når det dukker opp situasjoner/spørsmål man er usikker på hvordan man skal håndtere.

I løpet av studietiden var ikke Henrik hundre prosent sikker på om han hadde valgt riktig studieprogram og om dette var retningen for han. Nå når han har jobbet en stund har han innsett at han trives veldig godt som spesialpedagog i barnehage. 

- Det er en veldig koselig jobb og man får enormt tilbake i form av takknemlighet fra både foreldrene og mange ganger barna selv.

- Følelsen man får når man ser at barna man jobber med har tydelig fremgang og kommer inn på et godt utviklingsspor er fantastisk. 

Få menn i bransjen

Det var flere faktorer som spilte inn da Henrik bestemte seg for å søke bachelor i spesialpedagogikk. Den første er at det er svært få menn i bransjen.

- Jeg ble tipset av en lærer om at: "Hvis du søker jobb innen spesialpedagogikk som mann, da vil du ikke slite med arbeidsledighet".

Generelt er det behov for utdannede spesialpedagoger (både menn og kvinner) og dette er en av utfordringene for mange av instansene i hjelpeapparatet. Det fører ofte til at det er mye bruk av vikarer hos de ulike ulike instansene og variabel kvalitet på det pedagogiske opplegget barna blir tilbudt.

- Om du vurderer dette programmet anbefaler jeg deg å søke.

- Spesialpedagogisk opplegg er noe alle barn har godt av, og som spesialpedagog kan du jobbe både med ordinært fungerende barn og med barn som har særskilte behov. Det gjør deg til en fleksibel ansatt med spisskompetanse.

Full uttelling for utdanningen

Henrik jobbet først som barnehagelærer etter fullført studie.

- Der fikk jeg bruk for kunnskapen, men merket at jeg ikke hadde "overskuddet" når man passet på 19 barn til å tenke spesialpedagogisk hos de enkelte barna og være i forkant av situasjoner.

Seks måneder senere ble Henrik tipset om å søke stillingen han har i dag. Han begynte i jobben som spesialpedagog og følte at han endelig fikk muligheten til å få full uttelling for utdanningen sin.

- I den stillingen jeg har i dag kommer all kunnskap jeg lærte i studietiden godt med.

En av de viktigste teknikkene Henrik lærte i løpet av studiet er evnen til å tenke kritisk, samt det å ikke være bastant i sine formuleringer. 

- Når man jobber med mennesker med særskilte behov er det mye som ikke er absolutt og ting kan som oftest stilles spørsmål ved. Det er viktig å ha respekt for kompleksiteten ved menneskers funksjon og være åpen for faglige diskusjoner i fellesskap. 

Videre studier

På spørsmål om han har planer om å søke master svarer Henrik at han vurderer master i psykososiale vansker eller ett til to årsenheter innenfor forskjellige områder, som for eksempel barnevernspedagogikk, skolefag (norsk, samfunnsfag) eller fysioterapi.

- Det er så mange muligheter. En master gir deg spisskompetanse innenfor et konkret fagfelt, på den andre siden gir ett til to ulike årsenheter deg en faglig bredde som kan åpne opp helt andre dører innenfor andre fagområder, sier han.

Henrik forteller videre at for hans del er det attraktivt å ha muligheten til å kunne jobbe i forskjellige stillinger innenfor forskjellige fagområder, slik at han minsker muligheten for å bli karrieremessig utbrent på sikt eller angre på karrierevalget sitt.

Vis at du har stå-på-vilje

Henriks tips for å gjøre deg selv mer attraktiv på arbeidsmarkedet er å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. 

- Det krever lite, men gir mye både CV-messig og økonomisk, sier han.

Han forteller videre at en deltidsjobb som samsvarer med studiet, slik at du kan begynne å bygge erfaring fra dag en, er ekstra lurt. 

- Det viser stå-på-vilje og du trenger bruke mindre av lånepengene, slik at det blir enklere å betale ned på lånet etter endt studietid.

Mestringsfølelse

Det Henrik husker best fra studietiden er mestringsfølelsen av å ha fullført en bachelorgrad, samt de bekjentskaper, kunnskaper og erfaringer man får iløpet av studietiden.

Henrik var i militæret før han begynte på UiO og fikk derfor ikke med seg fadderuken.

- På grunn av dette var jeg litt bekymret for å ikke bli kjent med noen, både med tanke på studiegrupper og det å ha noen å diskutere med. Heldigvis gikk dette seg til og jeg fikk gode studievenner, avslutter Henrik.

Publisert 24. feb. 2021 08:58