Mulighet til å bedre elevenes hverdag

Miriam Aanes Woldvik fullførte Bachelor i spesialpedagogikk våren 2020. I dag jobber hun på Gjerdrum ungdomsskole hvor hun har stillingstittel adjunkt med tilleggsutdanning.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, vann, himmel.

Foto: privat

Spesialpedagog, sosiallærer og elevrådskontakt

På Gjerdrum ungdomsskole har Miriam spesialundervisning i fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag og med det følger abeidsoppgaver som på ulike måter betyr mye for elevene. 

- For meg er det viktig at denne undervisningen er tilpasset hver enkelt elev slik at de opplever mestring, sier Miriam.

I tillegg til å være spesialpedagog er Miriam også sosiallærer med koordinatoransvar for miljøteamet, samt elevrådskontakt. Miljøteamet på skolen er et tverrfaglig team som skal være helsefremmende, forebyggende og godt synlige. Hovedoppgaven er å sørge for at elevene trives i egen skolehverdag, og fokuset er å bygge relasjoner, bidra til at elevene opplever mestring i sitt liv, samt sikre sosial og emosjonell læring. 

- Jeg har mulighet til å gi mange en litt bedre hverdag, og det er nok det aller beste med jobben. 

- Gjennom mine ulike oppgaver og roller føler jeg at jeg bidrar overfor alle eleven på skolen på en eller annen måte, orteller Miriam. 

Ønsket å utvide egen kompetanse

Miriam jobbet på fritidsklubb og i Fritidstjenesten da hun fant ut at hun ville søke bachelor i spesialpedagogikk.

- Jeg møtte mange barn og unge gjennom arbeidet mitt ønsket å utvide min egen kompetanse for å i enda større grad kunne være en trygg voksen.   

Utdanningen innen spesialpedagogikk bruker hun hver dag i jobben sin, både gjennom spesialundervisning med enkeltelever, men også gjennom kunnskapen hun har fått om psykososiale vansker. Hun forteller at det oppleves som spesielt viktig at synet på hva som er typisk og ikke typisk har gjort henne til et mer forstående og tolerant menneske. 

På spørsmål om hun ønsker å gå videre på master, svarer hun:

- Jeg liker å utvikle min egen kompetanse og lære nye ting, så det er godt mulig jeg ønsker å ta en master en gang i fremtiden. Men akkurat nå er jeg veldig fornøyd med å jobbe der jeg jobber og opparbeide meg ny erfaring.

Bruk praksistiden godt

Ett av tipsene til Miriam for å bli mer attraktive på arbeidsmarkedet er å søke på jobber som er relevante, men som i utgangspunktet kanskje ikke er så store stillinger. Selv startet hun i en 10% vikariatstilling på en Fritidsklubb som ble til en prosjektstilling og deretter fast jobb. 

- Da det ble ledig stilling som spesialpedagog i samme kommune som jeg allerede jobbet var det en positiv faktorer at jeg allerede kjente mange barn og unge i området.

Et annet viktig tips er å ta praksistiden seriøst. På bachelor i spesialpedagogikk har man til sammen 6 uker med praksis i løpet av studiet. 

- Selv om det ikke er veldig mye praksis på spesialpedagogikk, så kan man allikevel gjøre en god jobb og videre kunne bruke veilederen som en referanse for fremtidige jobber.

- Det gjorde jeg, sier Miriam.

Rett fra eksamen til fødestua

Siden Miriam hadde full jobb ved siden av studiene var hun naturligvis ikke den som brukte mest tid på campus. Likevel ble hun godt kjent med kollokviegruppen sin i løpet av første året på studiet.

- Det ble en stor trygghet og glede å vite at jeg alltid hadde kollokviegruppen å være sammen med.

Med mange gode og gøyale minner fra UiO er det ett som skiller seg ut fra alle andre. Miriam gikk andre året på bachelor, det nærmet seg jul, hun var høygravid og det var eksamenstid. Da det var tid for siste eksamen våknet hun et par timer før og kjente at vannet var gått. Hun snakket med sykehuset som sa at det var opp til henne hva hun ville gjøre, vente litt eller komme til sykehuset med en gang.  

- Jeg bestemte jeg meg like godt for å dra til Silurveien og gjennomføre skoleeksamen. En litt stresset vordende pappa kjørte meg til eksamen og ble sittende i garasjeanlegget å vente i tilfelle noe skulle skje, forteller hun.

Da Miriam ankom eksamenslokalet bare noen minutter før eksamen skulle begynne, var det flere fra kollokviegruppen som tøyset og sa de trodde fødselen var i gang siden hun hadde kommet så sent.

- Jeg glemmer aldri ansiktsuttrykkene deres da jeg helt rolig sa at fødselen var i gang og at jeg bare måtte få tatt eksamen først. Jeg fikk gjennomført eksamen og dro rett til sykehuset etterpå. Eksamen bestod jeg også, med et godt resultat!, avslutter Miriam. 

 

Publisert 5. feb. 2021 09:16 - Sist endret 16. apr. 2021 14:21