Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i normativ analyse av politiske institusjoner og politisk handling.

Vekten ligger på argumentasjon hentet fra filosofiske klassikere og samtidsfilosofi. Spørsmål som har å gjøre med utøvelse av autoritet, demokratisk styre og stell, og sosial rettferdighet, står sentralt.

Hensikten er dels å få oversikt over tematikk og standpunkter innenfor politisk teori, dels å lære utvalgte argumenter å kjenne i detalj, for å forstå hvordan de er bygd opp, og vurdere deres holdbarhet. Normativ beslutningsteori blir også behandlet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

  • få kjennskap til viktige temaer og standpunkter innenfor politisk tenkning
  • bli fortrolig med normativ argumentasjon

Ferdigheter

Du vil:

  • lære å analysere politiske institusjoner og handlinger med sikte på å finne ut om de er som de bør være
  • bli i stand til å beskrive oppbygningen av normative argumentere og vurdere deres holdbarhet

Generell kompetanse

Du skal:

  • kunne bedømme normativ argumentasjon
  • kunne føre et normativt argument

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info