Faglig kontaktperson

Du kan få oppnevnt en kontaktperson blant de vitenskapelig ansatte. Hensikten er å senke terskelen for å ta kontakt med instituttets vitenskapelig ansatte, samt at du tidlig i studieløpet kan diskutere valg av emner, mulige temaer for masteroppgaven og andre faglige spørsmål.

Få faglige innspill til din mastergrad

Din kontaktperson kan bistå deg i valg av emner, dere kan drøfte foreløpige tanker om tema for masteroppgaven og diskutere andre faglige anliggende.

Hvordan få oppnevnt en kontaktperson?

Fyll ut nettskjemaet innen 1. oktober 2020 (skjema åpner 7.september)

Du vil få informasjon om hvem som blir din kontaktperson på e-post.

Hvordan fungerer ordningen?

  • Ta kontakt med din kontaktperson når du har fått informasjon om hvem dette er.
  • Alle vitenskapelig ansatte ved instituttet har egen treffetid. Se den enkeltes personside for treffetid og kontaktinformasjon. 
  • Du kan ta turen innom kontoret i treffetiden, sende en e-post eller ringe.

Dette er kun et tilbud, og det er derfor helt valgfritt å svare på nettskjemaet. Du står selvsagt fritt til å kontakte de vitenskapelig ansatte i deres treffetid uavhengig av om du har fått oppnevnt en kontaktperson eller ikke.

Se oversikt over vitenskapelig ansatte ved Institutt for statsvitenskap.

 

Publisert 27. sep. 2016 13:12 - Sist endret 18. aug. 2020 10:38