Jobb og videre studier

Jobbmuligheter

  • Statsvitere har tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som gjør at de er godt egnet til forsknings- og utredningsarbeid i både privat og offentlig sektor. Arbeidsoppgavene kan være knyttet til utredning, saksbehandling, utvikling, strategiarbeid og administrasjon.
  • Hvis du er interessert i ressursfordeling og politiske prioriteringer vil du finne mange spennende stillinger i forvaltningssektoren.
  • Statsvitere er også ettertraktet innenfor konsulentvirksomheter og organisasjonsarbeid.
  • Er du mer interessert i internasjonale spørsmål, kan arbeid i utenrikstjenesten eller internasjonale organisasjoner være en relevant karrierevei.
  • Jobber innenfor i forskning- og undervisningsinstitusjoner er også høyst aktuelt for deg som statsviter.

Du vil få tilbud om jobbsøkerkurs og delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Vil du knytte kontakter i arbeidslivet? Med Vitenskapsbutikken kan du skrive masteroppgave i samarbeid med arbeidslivet.

Etter avsluttet grad har du mulighet til å søke om stipend til praksis i Europa.

Planlegg din karriere

Arbeidslivsutvalget for statsvitenskap (ALU)

  • ALU jobber med å promotere statsvitere i det offentlige og i næringslivet og gjøre statsvitere mer bevisste på hva vi kan bidra med på arbeidsmarkedet. 
  • ALU arrangerer bedriftsbesøk og inviterer bedrifter til Blindern.
  • Sjekk ut ALUs webside for nyttige tips, samt karriereintervjuer med "månedens statsviter".

Videre studiemuligheter

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2020 14:52