Kontakt

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Informasjon for søkere

  • krav til faglig fordypning

e-post: admission@stv.uio.no

NB! skal kun brukes hvis du har spørsmål om faglig fordypning i forbindelse med opptak til masterprogrammet i statsvitenskap.

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • studieveiledning
  • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • med mer

Institutt for statsvitenskap

E-post: post@stv.uio.no