Stipend og feltarbeid

Publisert 26. mai 2019 16:19

Oslo Nuclear Project, med støtte fra MacArthur Foundation, tilbyr et arbeidsstipend for mastergradsstudenter eller doktorgradsstudenter på Institutt for statsvitenskap, med tilknytning til Forsvarsdepartmentet.