Stipend og feltarbeid

Publisert 21. jan. 2014 12:24

Institutt for statsvitenskap setter av kr. 50.000,- i året til støtte for masterstudenter som har høye utgifter i forbindelse med datainnsamling. 

Publisert 6. juni 2012 16:46

Institutt for statsvitenskap utlyser masteroppgave-stipender på til sammen 100.000,-