Stipend og feltarbeid

Publisert 26. mai 2019 16:19

Oslo Nuclear Project, med støtte fra MacArthur Foundation, tilbyr et arbeidsstipend for mastergradsstudenter eller doktorgradsstudenter på Institutt for statsvitenskap, med tilknytning til Forsvarsdepartmentet. 

Publisert 21. jan. 2014 12:24

Institutt for statsvitenskap setter av kr. 50.000,- i året til støtte for masterstudenter som har høye utgifter i forbindelse med datainnsamling. 

Publisert 6. juni 2012 16:46

Institutt for statsvitenskap utlyser masteroppgave-stipender på til sammen 100.000,-