Hospitering

Ønsker du å ta emner på andre institutter eller utdanningsinstitusjoner?

Masterstudentene ved ISV har anledning til å avlegge ett eller flere av de valgfrie emnene i mastergraden ved andre institutter/fakulteter ved UiO, eller ved andre universiteter/høgskoler i Norge. Dette kalles å hospitere.

Hva er kriteriene for å hospitere?

 • emnet må være på masternivå
 • emnet må være relevant for masteroppgaven
 • det må være ledig plass på emnet
 • du må oppfylle eventuelle spesielle forkunnskapskrav (se "forkunnskapskrav" på emnesiden til det aktuelle emnet)

Hvordan finne informasjon om emnene?

Du er selv ansvarlig for å finne informasjon om emnet og hvem som tilbyr det. Se oversikten over UiOs emnetilbud. Informasjon om andre universiteter/høgskoler i Norge finner du f.eks. på Samordna opptak sine nettsider.

Hvordan søke?

 • Send en e-post med en kort beskrivelse av emnet og hvorfor du mener det er relevant for mastergraden din: post@stv.uio.no.
 • Oppgi studentnummer og fullt navn.
 • Husk å søke i god tid før 1. september for emner i høstsemesteret og 1. februar for emner i vårsemesteret. 

Når kommer svaret?

 • ISV vurderer først om emnet kan godkjennes som en del av mastergraden din. Dersom svaret er ja, vil du få en bekreftelse innen kort tid.
 • Emner ved UiO:
  • Bekreftelsen fra ISV sender du til enheten som tilbyr emnet du ønsker å hospitere på og ber om å få plass på emnet.
  • Dersom det er plass på emnet vil du få en e-post med informasjon om undervisnings- og eksamensoppmelding. Du har ikke adgang til å melde deg opp til eksterne UiO-emner i StudentWeb.
 • Emner ved andre utdanningsinstitusjoner enn UiO:
  • Du må selv søke emnetilbyder om å få ta emnet. Søknadsfrister og -prosedyrer kan variere.
  • Når emnet er avlagt søker du om å få det innpasset. Husk å legge ved bekreftelsen på at det kan inngå i graden din. 

Har du fullført en mastergrad i statsvitenskap ved UiO?

Du har kun anledning til å hospitere på masteremner i det påfølgende semesteret etter at du leverte masteroppgaven din. Send e-post til post@stv.uio.no med informasjon om hvilke emner du ønsker å ta.

Publisert 2. nov. 2015 16:36 - Sist endret 11. feb. 2020 08:40