Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

110

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Fordypning i statsvitenskap på minst 80 studiepoeng. Fordypningen skal dekke minimum 3 av 4 hovedområder:

 • politisk teori
 • internasjonal politikk
 • komparativ politikk
 • offentlig politikk og administrasjon

Minst 20 studiepoeng må være på 2000-nivå (påbygningsnivå)

I tillegg må fordypningen inneholde

 • metode og statistikk (minst 10 studiepoeng, som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, regresjonsanalyse og opplæring i en statistikkpakke)
 • bacheloroppgave

Studieprogrammer ved UiO som er kvalifisert til opptak

Studieprogrammer utenfor UiO som er kvalifisert til opptak

 • bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU
 • bachelorgrad i sammenliknende politikk fra UiB
 • bachelorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra UiB
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiA
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiT
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiN
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra HSN (tidligere HiBU/HBV)
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiS
 • bachelorgrad med årsstudium og påbyggingsstudium i statsvitenskap (90 SP) fra HiØ/HiOF

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Tilleggsdokumentasjonskrav for søkere som ikke allerede er kvalifisert for opptak

 • kursbeskrivelser som beskriver innholdet i kursene som inngår i den statsvitenskapelige fordypningen på 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være et dokument med lenker til kursbeskrivelser på nett.
 • pensumlister til kurs som inngår i den statsvitenskapelige fordypningen på 80 studiepoeng
 • søkere med utenlandsk utdanning må legge ved en offisiell forklaring av karakter- og poeng/Credit-systemet fra universitetet sitt
 • alle utenlandske dokumenter må være oversatt av en autorisert oversetter til engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Tidligere opptak og snitt

Karakterkravet for å komme inn på programmet har de siste årene vært mellom C og B. Søkertall og snitt for tidligere opptak:

2016: ca. 500 søkere - B/C

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Du kan ikke søke om innpassing før du har fått opptak til programmet.