Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Det kreves en faglig fordypning i statsvitenskap på minst 80 studiepoeng. Fordypningen skal dekke minimum 3 av 4 hovedområder:

 • politisk teori
 • internasjonal politikk
 • komparativ politikk
 • offentlig politikk og administrasjon

Minst 20 studiepoeng må være på 2000-nivå (påbygningsnivå)

I tillegg må fordypningen inneholde

 • metode og statistikk (minst 10 studiepoeng, som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, regresjonsanalyse og opplæring i en statistikkpakke)
 • bacheloroppgave
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU
 • bachelorgrad i sammenliknende politikk fra UiB
 • bachelorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra UiB
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiA
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiT
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiN
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra HSN (tidligere HiBU/HBV)
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiS
 • bachelorgrad med årsstudium og påbyggingsstudium i statsvitenskap (90 SP) fra HiØ/HiOF