Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

110

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Det kreves en faglig fordypning i statsvitenskap på minst 80 studiepoeng. Fordypningen skal dekke minimum 3 av 4 hovedområder:

 • politisk teori
 • internasjonal politikk
 • komparativ politikk
 • offentlig politikk og administrasjon

Minst 20 studiepoeng må være på 2000-nivå (påbygningsnivå)

I tillegg må fordypningen inneholde

 • metode og statistikk (minst 10 studiepoeng, som dekker forskningsdesign, operasjonalisering, regresjonsanalyse og opplæring i en statistikkpakke)
 • bacheloroppgave innen statsvitenskaplige fag (fra UiO godkjennes STV3090, OADM3090, INTER3090, UTV3091 og EURO3090) 
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU
 • bachelorgrad i sammenliknende politikk fra UiB
 • bachelorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra UiB
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiA
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiT
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiN
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra HSN (tidligere HiBU/HBV)
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra UiS
 • bachelorgrad med årsstudium og påbyggingsstudium i statsvitenskap (90 SP) fra HiØ/HiOF
 • bachelorgrad i statsvitenskap fra Oslo Nye Høyskole

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Tilleggsdokumentasjonskrav for søkere som ikke allerede er kvalifiserte for opptak

 • kursbeskrivelser som beskriver innholdet i kursene som inngår i den statsvitenskapelige fordypningen på 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være et dokument med lenker til kursbeskrivelser på nett.
 • pensumlister til kurs som inngår i den statsvitenskapelige fordypningen på 80 studiepoeng
 • søkere med utenlandsk utdanning må legge ved en offisiell forklaring av karakter- og poeng/Credit-systemet fra universitetet sitt

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Tidligere opptak og snitt

Karakterkravet for å komme inn på programmet har de siste årene vært mellom C og B. Søkertall og snitt for tidligere opptak:

2016: ca. 500 søkere - B/C