Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet. Instituttet anbefaler deg å legge utenlandsoppholdet til andre semester i masterprogrammet.

Institutt for statsvitenskap har avtaler med følgende universiteter

NORDPLUS-nettverket

Nordplus er et nordisk nettverk for student- og lærerutveksling. Institutt for statsvitenskap er med i et eget statsvitenskapelig nettverk, som er forbeholdt studenter med minimum 2 års studieerfaring (120 studiepoeng). Studenter som blir innstilt til en Nordplus-plass, vil kunne få tildelt stipendmidler.

Studere russisk politikk i St. Petersburg?

Mastergradsstudenter i statsvitenskap ved UiO, UiB, NTNU og UiT har muligheten til å tilbringe et opphold ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg for studier i russisk politikk. Oppholdet gir uttelling for tilsammen 30 studiepoeng, og er således et flott tilbud for studenter på andresemesteret på masterprogrammet. Se mer på egen nettside


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. nov. 2015 17:09