Økonomisk støtte til feltarbeid

Institutt for statsvitenskap setter av kr. 50.000,- i året til støtte for masterstudenter som har høye utgifter i forbindelse med datainnsamling. 

Søknadsfrist

  • 15. januar hvert år.

Beløpsgrense

  • maks. kr. 10.000,- per student.

Hva skal søknaden inneholde?

  • Beskrivelse av hvordan feltarbeidet skal supplere eksisterende skriftlige kilder
  • Beskrivelse av hvordan du planlegger å løse eventuelle språkproblemer i forbindelse med feltarbeidet
  • Kort uttalelse/bekreftelse fra veileder om at feltarbeid er en nødvendig del av prosjektet.

Hvordan søke om støtte?

  • Fyll ut dette nettskjemaet innen 15. januar.
  • NB! Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Det er derfor svært viktig at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du trykker på "send".

  • Søkere som allerede har fått betydelig støtte fra Fritt Ord, kan bli avvist dersom totalt søkt beløp overstiger tilgjengelige midler.

Når kommer svaret?

  • Saksbehandlingstiden er tre uker fra søknadsfristen.
  • Det er ikke nødvendig å sende inn kvitteringer eller annen dokumentasjon i etterkant av feltarbeidet.
Publisert 21. jan. 2014 12:24 - Sist endret 16. sep. 2019 11:11